Greitai besikeičiančios skaitmeninės technologijos keičia ir pasaulį, kuriame gyvename ir dirbame. Jos paliečia daugybę skirtingų gyvenimo sričių. Tiek asmeninėje, tiek profesinėje veikloje žmonės tampa vis labiau priklausomi nuo technologijų, todėl nenuostabu, kad ir darbdaviai vis dažniau nurodo skaitmeninio raštingumo įgūdžių svarbą ir būtinybę.

Technologiniai pokyčiai reikalauja, kad žmonės ir įmonės įgytų naujų skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų. Tuo tikslu 2021 m. buvo inicijuotas „Erasmus+“ projektas „AUDiM – Suaugusiųjų skaitmeninės rinkodaros įgūdžių tobulinimas“ (angl. „Adults Upskilling in Digital Marketing“) – padėti suaugusiems besimokantiesiems ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams tobulinti savo skaitmeninės rinkodaros įgūdžius ir įgyti naujų žinių šioje srityje.

„Bendradarbiaudami su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis pastebėjome, kad ne tik projekte dalyvaujančios organizacijos, bet ir kitos, nevyriausybiniame sektoriuje dirbančios įstaigos susiduria su iššūkiais, kadangi jų darbuotojams ir savanoriams labai trūksta skaitmeninės rinkodaros įgūdžių ir gebėjimų, kaip efektyviai informuoti visuomenę bei tikslines grupes apie savo teikiamas paslaugas. Skaitmeninė rinkodara yra galingas įrankis nevyriausybinėms organizacijoms, kaip ir bet kuriai kitai įmonei. Tačiau nevyriausybinėms organizacijoms tenka ypatingas iššūkis – padaryti daugiau, turint mažiau. Svarbiausi NVO skaitmeninės rinkodaros tikslai yra organizacijų ir teikiamų paslaugų žinomumo didinimas, lėšų pritraukimas ir savanorių įtraukimas, padedantis pasiekti organizacijos strateginius tikslus bei padidinti vykdomų projektų ir teikiamų paslaugų socialinį poveikį,“ – pasakojo projekto vadovė Julita Pigulevičienė.

Projekto įgyvendinimo metu (2022–2023 m.) buvo sukurtas specialus internetinis portalas, kuriame galima rasti mikro e. mokymo kursus, išsamų internetinį vadovą ir vaizdo įrašus su gerosios praktikos pavyzdžiais lietuvių, anglų, čekų, olandų ir slovėnų kalbomis: https://www.audim-digital.eu/. Tai puiki galimybė besimokančiajam patobulinti savo skaitmeninės rinkodaros žinias ir įgūdžius jam patogiu laiku, savo tempu, iš namų ar biuro, lanksčiai integruoti įgūdžių tobulinimą į savo kasdieninį gyvenimą.

Įgyvendindami projektą ir kurdami AUDiM produktus pastebėjome, kad partnerių darbuotojai ne tik įgijo naujausių žinių, kompetencijų ir praktinių įgūdžių, bet ir juos sėkmingai pritaikė praktikoje. Partneriai dalijosi savo žiniomis ir patirtimi, ieškojo ir sistemino informaciją apie skaitmeninę rinkodarą, kūrė mokymo turinį įtraukdami ir naudodami tokius įrankius, kaip „EdApp“, „YouTube“, „genial.ly“, „PowToon“, „SurveyMonkey“, dirbtinio intelekto įrankius – „ChatGPT“ ir „Midjourney“.

Projektą įgyvendino Socialinių projektų institutas (Lietuva) kartu su partneriais – Informacijos technologijų mokymo centru (Lietuva), Euroface Consulting s.r.o (Čekija), E-Learning Concepts (Slovėnija) ir Stichting Kenniscentrum ProWork (Nyderlandai). Dalyvavimas šiame projekte buvo praturtinanti patirtis, leidusi partnerių organizacijoms aktyviai prisidėti prie naujo, kokybiško suaugusiųjų mokymosi turinio kūrimo ir sėkmingai pristatyti ir išbandyti naujas mokymosi galimybes Lietuvos, Čekijos, Slovėnijos ir Nyderlandų suaugusiems ir NVO sektoriaus darbuotojams.

Kai pradėjome dalintis projekto mokymosi turiniu ir sukurtais rezultatais, buvome maloniai nustebinti sulaukę didelio susidomėjimo. Ypač džiugino gausus dalyvių skaičius viešinimo renginiuose, seminaruose ir baigiamojoje konferencijoje, kurių metu galėjome tiesiogiai bendrauti su tiksline auditorija, gauti grįžtamąjį ryšį apie mokymosi turinį, aptarti poreikius, megzti naujus NVO bendradarbiavimo ryšius, pristatyti ir diskutuoti apie naujausias skaitmenines technologijas ir įrankius, jų poveikį ir galimybes.

Bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir skėtinėmis NVO asociacijomis, informacija apie AUDiM mokymosi turinį ir galimybes įgyti naujų skaitmeninių įgūdžių buvo išplatinta lietuvių, anglų, čekų, olandų ir slovėnų kalbomis. Džiaugiamės turėję galimybę prisidėti prie NVO skaitmeninių galimybių tobulinimo ir laukiame ilgalaikio teigiamo pokyčio viešinant ir didinant NVO žinomumą skaitmeninėje erdvėje.