Rugsėjo pradžioje „Miško mokyklos“ mokytojai drauge su grupe pradinių klasių mokinių išvyko į Daniją tobulinti gyvenimiškų įgūdžių, suprasti savanoriškos veiklos esmę ir dalyvauti sportinėje olimpiadoje. Tai buvo „Erasmus+“ akredituoto mobilumo projekto dalis – vizitas į Danijos mokyklą „Tvind Internationale Skolecenter“.

„Praėjusių mokslo metų pabaigoje atrinkome po tris antrų, trečių ir ketvirtų klasių mokinius, vasaros metu sudėliojome mobilumo planą, norimus pasiekti mokymosi tikslus, kelionės taškelius su mokinių tėvais ir rugsėjo 2 d. iškeliavome automobiliais ir keltu Klaipėda–Kylis, Danijos mokyklos Tvind link,“ – pasakojo mokyklos vadovė Dovilė Urbanavičienė.

Dalyvių atranka vykdyta pagal du kriterijus: mokinių atsakymus, kodėl nori vykti ir ką išmokti mobilumo metu, bei tėvų sutikimą tuo metu išleisti mokinį į mobilumo vizitą.

„Tvind“ mokykla kasmet organizuoja sportinę olimpiadą moksleiviams, turintiems ypatingų poreikių. Prieš ją rengiama pasiruošimo savaitė su renginį įgyvendinančiais savanoriais, kuriais buvo „Miško mokyklos“ mokiniai ir juos lydėję mokytojai.

„Čia patyrėme savanoriškos veiklos svarbą bei lygybę ir vienybę nepaisant skirtybių ir poreikių. Kai draugystė ir žmogiškosios vertybės nugali sportinę konkurenciją ir rezultatų svarbą, vyksta stebuklingi pasikeitimai žmonių mąstyme!“ – džiaugėsi pradinio ugdymo mokytoja D. Pabilionytė.

Į mobilumą vyko trys lydintys asmenys – du administracijos darbuotojai ir viena mokytoja. Pasirengimo mobilumui metu, lydintys asmenys aptarė organizacines detales, išsamiai suplanavo programą ir pasiskirstė pareigomis. Vienas  komunikavo su tėvais, rinko mokinių dokumentus ir atsakinėjo į tėvų klausimus, kitas – rūpinosi transportu, bilietais, lėšų paskirstymu, „Erasmus+” dokumentų parengimu, trečias – mokymosi programa, bendravimu ir bendradarbiavimu su priimančia organizacija, apgyvendinimo bei maitinimo klausimais. Kiekvienas mobilume dalyvavęs mokyklos darbuotojas buvo atsakingas už tris vaikus veiklų metu, tad tėvai turėjo tiesioginį susisiekimą su vienu iš lydinčių asmenų viso mobilumo metu.

„Mažos grupelės pasiteisino gyvenant kambariuose po 4, valdant kišenpinigius ir vienijant tos pačios klasės vaikus. Džiaugėmės, jog užteko projekto finansavimo ir vaikams nereikėjo papildomų kišenpinigių ar maisto vežtis iš namų: kiekvieno mokinio kišenpinigiai buvo pas komandos vadovą ir mokiniai galėjo bet kuriuo metu paprašyti pirkinio. Tokiu būdu užtikrinome lygybę bei sumažinome konfliktų kiekį. Vyko finansinio raštingumo pamokos – mokiniai patys skaičiavo, kiek jiems dar liko pinigų.

Mokiniai neturėjo mobiliųjų telefonų – visi dėvėjo riešo laikrodžius. Susiskambinti su tėvais buvo galima per komandos vadovą, o laiką planuoti – pasitelkiant rankinius laikrodžius (vėl gyvenimiškų įgūdžių pratybos!). Galiausiai kelionės metu netrūko dainų, žaidimų ir juokų vietoj ekranų,“ – praktinėmis detalėmis dalijosi komunikacijos vadovė Erika Cibulskienė.

Vizitui apribotas kelioninių daiktų kiekis – dalyviai pasiėmė po nedidelę kuprinę ir mažą lagaminėlį – tiek, kiek užtenka dešimčiai dienų! Tėvams buvo pateiktas išsamus pasiimtinų drabužių, avalynės ir daiktų sąrašas, padėjęs geriau suplanuoti lagamino turinį. Buitiniai sprendimai palengvino kasdienybę ir sukūrė erdvės mokymuisi. Taip pat vadovų komandoje išgryninta ir tėvams iškomunikuota, kaip bus valdomos ekstremalios situacijos: pasimetus vaikui (turėjome apyrankes su lydinčių asmenų telefono numeriais, vaikus apmokėme paprašyti pagalbos); stipriai susirgus ar susižeidus vaikui ar lydinčiam asmeniui ir pan. (tėvai sudarė sąrašą ir parūpino vaistus, kuriuos turėjome mobilumo metu).

„Kelionės kelte metu susidėliojome bendrus „susitarimus“. Mums, lydintiems asmenims, buvo svarbu, jog mokiniai nevėluotų į numatytas veiklas, turėtų erdvės išsakyti savo jausmus, lūkesčius ar nusivylimus, gerbtų žmonių turtą ir ramybę, rūpintųsi savo saugumu, reflektuotų apie mokymosi procesą. Mokiniams buvo svarbu numatyti laiką mokytis ir laiką pramogauti, pasirūpinti maistu ir lauktuvėmis šeimai. „Susitarimai“ atspindėjo visų poreikius,“ – pasakojo D. Pabilionytė.

Iš anksto suplanuota ir mokinių reintegracija klasėje. Danijoje pasirūpinta lauktuvėmis kiekvienai klasei – stalo žaidimu ir danišku saldumynu. Kelionės namo metu, mokiniai paruošė pristatymus savo klasėms, papasakojo apie savanorystę ir išbandytas sporto šakas.

Pateikiame pasiruošimo grupiniam pradinukų mobilumui rekomendacijas.