2023 m. lapkričio 13 d. įvyko baigiamoji tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Pažinkime medžio pasaulį“ konferencija. Šiaulių jėzuitų mokykla su partneriais iš Lenkijos, Latvijos bei Graikijos ugdymo įstaigų beveik dvejus mokslo metus  per patyriminę veiklą gilinasi į medžio pasaulį.

Įgyvendinant projektą Šiaulių jėzuitų, Latvijos Rigas Lietuviesu vidusskola, Lenkijos Zespół Szkół Jezuitów w Gdyniy bei Graikijos DES Primary private Compan ugdymo įstaigų mokiniai ir pedagogai dalyvavo  pažintinėse stovyklose Lietuvoje, Lenkijoje ir Graikijoje. Stovyklų dalyviai užsiėmė medžio objektų stebėjimu, tyrinėjimu, priemonių rengimu, bei šalies gamtos pažinimu. Taip pat siekta bendradarbiavimo, užsienio kalbos tobulinimo.

Latvijos Rigas Lietuviesu vidusskola pedagogų rengtoje nuotolinėje konferencijoje minėtų įstaigų mokiniai pristatė pranešimus apie medžio ir medienos savybes, panaudojimo galimybes, palietė ir aktualius ekologinius klausimus. Konferencijos dalyviai dalinosi įžvalgomis apie įgyvendintą projektą, įgytas patirtis ir žinias, aptarė rezultatus kuriant skaitmeninę metodinę priemonę.

Tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Pažinkime medžio pasaulį“ pagrindinis tikslas – supažinti mokinius su empirinių tyrimų pagrindais, ugdyti jų  tiriamuosius, kūrybinius STEAM įgūdžius. Vienas iš pagrindinių išsikeltų uždavinių – tobulinti mokinių ir mokytojų IKT kompetencijas, sukurti skaitmeninę metodinę  priemonę. Joje projekto partneriai dalinsis sukaupta medžiaga  penkiose veiklos srityse: faktų, tyrimų, žaidimų, kūrybinių darbų, kultūros.

Šiuo metu skaitmeninę priemonę išbando projekto partneriai, o vėliau ji bus prieinama ir visiems pedagogams.