Pasaulyje vykstantys procesai ir pokyčiai skatina keistis mus pačius, todėl reaguodami į tai privalome keisti požiūrį, veikti ir stengtis dėl geresnio rytojaus ateities kartoms. Dėl to prieš akis iškyla tvarumo sąvoka, kuri informuoja, jog tai daugialypis įsipareigojimas siekti geresnės visų žmonių gyvenimo kokybės, socialinės integracijos, atsakomybės ir ekonominio vystymosi. 

Mokymąsis per patirtį – vienas iš geriausių būdų įsisavinti žinias ir jas praktiškai pritaikyti. Vedina tokios nuostatos Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenė 2020–2022 m. įgyvendino „Erasmus+“ projektą „Integruotos veiklos tvariam gyvenimui“ (angl. „Cross-disciplinary activities for sustainable life“), kurio metu partneriai iš Estijos, Latvijos, Portugalijos, Turkijos ir Lietuvos sujungė bendras jėgas ir įgyvendino trumpalaikius integruotus projektus ugdymo procese, kurių pamatas – tvarumas. 

Integruotų projektų temos pasižymėjo įvairove: sveika gyvensena, gamtosauga, verslumas, programavimas, vandenynų ir oro užterštumas, sportas, plastiko naudojimo mažinimas. Pagrindinė užduotis – pasidalinti skirtingomis patirtimis ir pabandyti partnerių pasiūlytą problemą išgvildenti savo šalyje. Daugiausia dėmesio ir populiarumo sulaukė temos, kurių pagrindinis dėmesys buvo skirtas vaikų mitybos įpročių, aplinkosauginių, tvarumo problemų sprendimui. 

Mobilumo vizitų metu projekto dalyviai susipažino su skirtingomis kultūromis, mokėsi saugoti tautinį paveldą, prikelti daiktus antram gyvenimui, dalijosi tvaraus verslo idėjomis, seminarų metu išsiaiškino, kas yra socialinė ir ekonominė atsakomybė, ekologija ir jos svarba. 

„Erasmus+“ projektas „Cross-disciplinary activities for sustainable life“ buvo įgyvendinamas ir pandemijos metu, kuri itin paveikė projekto įgyvendinimą, nepaisant to, suplanuotos veiklos buvo įgyvendintos, o rezultatai viešinami projekto tinklalapyje. 

Projektą koordinuojanti institucija įsipareigojo tęsti tvarumo temą palaikant glaudžius ryšius su partneriais bei organizuoti tolimesnius seminarus tvarumo tematika ir gerus norus paversti realiais darbais, nes tvarus pasaulis – tvari ateitis!