Grupė Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo ketvirto kurso studentų šiais metais dalyvavo ES finansuojamame projekte VIVA – Versatile and Innovative open educational resources for collaborative Virtual and mobile learning Arrangements in Higher Education. Jį įgyvendina EVAF docentė dr. Laimutė Urbšienė, partnerystės docentė Ona Marija Vyšniauskaitė ir tyrėja Daiva Mažeikaitė.

Projekto metu studentai atliko inovatyvias profesines praktikas remiantis dizaino mąstysena – problemų sprendimų ir idėjų generavimo metodika, dar praėjusio šimtmečio viduryje išvystyta Stanfordo universitete. Šiuo metu metodas yra plačiai naudojamas įmonėse ir organizacijose visame pasaulyje, siekiant kūrybingai ir svarbiausia – efektyviai spręsti kylančius iššūkius, taip pat kurti ir taikyti inovacijas.

Projekto metu studentai dalyvavo EVAF partnerystės docentės Onos Marijos Vyšniauskaitės vedamuose mokymuose, kurių metu buvo supažindinami su dizaino mąstysena ir tai, kaip ji taikoma verslo įmonėse ir viešajame sektoriuje. Studentai patys galėjo išbandyti skirtingus idėjų generavimo metodus („anti-problemos“ sprendimą, vaidmenų šturmą, penkių „kodėl“ metodą ir kt.) ir buvo skatinami įvairiais kampais, iš įvairių perspektyvų žvelgti į skirtingas problemines situacijas.

Vėliau, jau pradėjus profesines praktikas darbovietėse, studentams buvo keliamas uždavinys identifikuoti praktikos darbovietės problemą, kurią jie pabandytų spręsti taikant išbandytus dizaino mąstysenos problemų sprendimo būdus.

Studentai ėmėsi spręsti daugybę įvairiausių darbinių praktikos įmonių iššūkių: žemą kolegų motyvaciją, neefektyvius apskaitos procesus, stringančią vidinę įmonės komunikaciją ir kt. Studentai skirtingais būdais generavo galimų sprendinių idėjas, į diskusijas įtraukdami tiek  kolegas, tiek vadovus. Tam, kad būtų pasiūlyti efektyviausi sprendimai, projekto metu studentai buvo konsultuojami projekto organizatorių tiek organizuojant seminarus, tiek konsultuojant individualiai. Galiausiai nustatę labiausiai pritaikomus problemų sprendimus, dalį jų studentai tiesiogiai įgyvendino dar praktikos metu, taip turėdami galimybę ne tik teoriškai modeliuoti, bet ir praktiškai išbandyti naudojant dizaino mąstyseną atrastus atsakymus.

Dalyvavimas projekte ne tik prisidėjo prie studentų kūrybiškumo ugdymo, tačiau pagelbėjo įmonėms ir organizacijoms išspręsti skirtingus darbinius iššūkius. Vieno iš praktikos darbovietės vadovų atsiliepimu, dizaino mąstysenos mokymai praktikos metu yra puiki idėja, tad pasiūlymas būtų toliau tęsti šią veiklą. Taip pat galima svarstyti ir „apie kitokių kursų įvedimą studentams, nes tai padeda asmenybei įvairiapusiškai tobulėti.“

Studentai, atsiliepdami apie dalyvavimą projekte teigė besidžiaugiantys, kad EVAF išbandomos inovatyviausios pasaulinės praktikos, leidžiančios įvairiapusiškai tobulėti. 

Pilotiniai projektai, tokie kaip Vilniaus universitete įgyvendinta kūrybinė praktika, yra VIVA veiklos tyrimo pagrindas, o  rezultatai bus panaudoti rengiant VIVA įgyvendinimo strategiją, siekiant pakartoti šį metodą kitose šalyse ir mokymosi aplinkose.

Be to, Lietuvos pilotinis projektas yra geroji praktika, kuri bus lyginama su kitomis projekto partnerių praktikomis, o jo metu įgyta patirtis padės rengti VIVA įgyvendinimo strategiją. Galiausiai, projekte dalyvavę Vilniaus universiteto dėstytojai turėjo galimybę praktiškai pritaikyti naujai įgytas kompetencijas apie mokymąsi bendradarbiaujant per nuotolį, taip pagerindami savo profesinius įgūdžius, o studentai pastebėjo, kad mokymosi per nuotolį efektyvumas ir motyvacija padidėjo.