Asociacija „LIBA“ sėkmingai baigė vykdyti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED).

Mintis rašyti projektą, kuris prisidėtų prie socialiai atsakingo verslo ir tvaraus augimo, kilo įvairiuose renginiuose bei susitikimuose stebint profesinių mokyklų mokinius, kurie dirba ir mokosi imitacinėse bendrovėse, jų virsmą iš nekalbaus ir savimi nepasitikinčio į komunikabilų, patikimą, bendradarbiaujantį, norintį laimėti, entuziazmu trykštantį, veržlų, atkaklų, nuosekliai patirtį kaupiantį asmenį.

Projekte „FETLED“ buvo nagrinėjama su lyderystės ir vadybos kompetencijomis susijusi medžiaga, ištirta, kokias pagrindines lyderystės kompetencijas būtų galima ugdyti imitacinėse bendrovėse, daug dėmesio skiriant socialiai atsakingo verslo suvokimui. Sujungiant socialiai atsakingo verslo idėją ir lyderio savybes, projektu pažvelgiama į jauno žmogaus, besimokančio profesinėje mokykloje, potencialą. Pritaikant imitacinės bendrovės metodiką projektu siekiama padėti jaunam žmogui tapti socialiai atsakingu asmeniu ir, formuojant savo įgūdžius, užaugti socialiai atsakingu lyderiu.

Pagrindinis projekto rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“, kurio tikslas – padėti besimokančiajam įvertinti turimus lyderystės įgūdžius, juos tobulinti, įgyti pakankamai lyderystės gebėjimų ir rekomenduoti būdą, kaip tapti socialiai atsakingu lyderiu, tobulėjant kaip visuomenės nariams ir Europos piliečiams.

Lyderystės kompetencijų aplanką sudaro 4 dokumentai. Norėdami įsivertinti ir tobulinti turimus lyderystės įgūdžius, visų pirma, jaunieji lyderiai atsako į savęs vertinimo klausimyną, tuomet, suskaičiuoja pasiektą rezultatą, pasitikrina, kiek žinių jau turi sukaupę. Dokumente „Rezultatų paaiškinimas“ nustatomi ir paaiškinami skirtingi lyderystės įgūdžių lygiai, susieti su realiomis gyvenimo situacijomis ir socialiai atsakingo lyderio elgesio būdais.

Tuomet jaunieji lyderiai atveria ir analizuoja „Medžiagą įgūdžių tobulinimui“, kurioje pateikiama informacija bei naudingos nuorodos – kaip gerinti tiek turimus socialiai atsakingo lyderio įgūdžius, tiek ir tuos, kuriuos dar reikia ugdyti. Medžiaga suskirstyta į tris lygius, kiekvienas jų išsamiai paaiškintas. Kai jaučiasi pakankamai patobulėję, mokiniai grįžta į pirmąjį etapą – atsako į klausimyno klausimus ir suskaičiavę balus, lygindami su pirminiais rezultatais, įvertina savo pažangą.

Pagrindinis projekto rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“ čia.

Projekto metu vykdytas testavimas atskleidė, jog sukurtas produktas yra naudingas ir padeda pasitikrinti savo turimus įgūdžius, įgalina tobulėti, suteikia paskatą atkreipti dėmesį į socialiai atsakingą elgesį.

Visus norinčius sužinoti daugiau apie projektą 2020 m. sausio 17 d. asociacija „Liba“ pakvietė į konferenciją-diskusiją „Strong Leadership – Sustainable Future“, kurios tikslas – pristatyti projekto „FETLED“ patirtį ir rezultatus, apžvelgti lyderio savybes įvairių tikslinių grupių atstovų akimis. Pranešėjai ir gausiai susirinkę įvairių mokymo institucijų ir verslo organizacijų atstovai tą dieną diskutavo apie lyderystę ir apie socialiai atsakingo elgesio svarbą tęstinumą.

Straipsnis apie konferenciją ir skaityti pranešimai čia.

Projekto laikotarpis buvo trumpas, tačiau sukurtas produktas jau šiuo metu sulaukia didelio susidomėjimo ne tik partnerių šalyse, kur planuojama integruoti „Lyderystės kompetencijų aplanką“ į savo kasdienines veiklas, bet ir tarptautinėje imitacinių bendrovių, jungiančią 20 Europos ir daugiau nei 40 pasaulio valstybių, taip pat, sulaukėme susidomėjimo iš verslo pasaulio.

Tik visi kartu mes galime siekti bendro tikslo, tobulėti, ir tapę lyderiais, tuo dalintis.

#FETLED projektas Asociacijos LIBA Facebook paskyroje.

Konferencijos aprašymas anglų kalba.

#asociacijaliba#Erasmus#europenpeniternational#imitacinesbendroves#PE#practiceenterprise #VilniausKolegija #Viko