2023 m. Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojos Anželika Grigaliūnė ir Dainė Bagdonaitė vasarą pasitiko Prancūzijos Bernay (Berne) mieste. Čia kartu su profesinio licėjaus vadovų ir mokytojų komanda sustiprinome mokyklų galias dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose bei plėtojome mūsų mokyklos žinomumą tarptautiniu lygmeniu.

Kasdieninės diskusijos su daug patirties vykdant „Erasmus+“ projektus ir vadovaujant kelioms mokykloms turinčia įstaigos vadove Descamps Anne išplėtė mūsų tarptautinių mobilumų vykdymo, tarpkultūrines ir profesines kompetencijas. Juk mokytojas ne teoriškai, o tiesiogiai pažindamas kitas šalis, jų kultūras, bendravimo tradicijas, ugdo ir mokinių poreikį domėtis kitų kultūrų žmonėmis, suvokti ir vertinti savo kultūrinę bei europinę tapatybę.

Mums buvo suteikta reta galimybė stebėti žmonių su negalia (fizine arba protine) darbo pobūdį, parinktą atsižvelgus į negalės rūšį. Stebėjome kaip žmogus su negalia yra įtraukiamas į visuomenės gyvenimą, pasijaučia reikalingas ir lygiavertis. Kartu su licėjaus mokiniais įtvirtinome skubios medicinos pagalbos suteikimo įgūdžius ir išbandėme būsimojo prekybininko „duoną“.

Vizito metu stebėjome tarpusavio santykius tarp darbuotojų bei darbuotojų ir mokinių. Malonu pastebėti, kad ir užsiėmimų metu ir laisvalaikiu vyrauja pagarbūs tarpusavio santykiai, kuriantys puikų mikroklimatą. 

Licėjus įsikūręs keliuose erdviuose pastatuose. Vizito metu aplankėme ugdymo(si) patalpas ir erdves, kurios pilnai aprūpintos IT ir IKT priemonėmis, patogiais, funkcionaliais mokykliniais baldais ir kitais ugdymui reikalingais reikmenimis. Licėjaus, kaip ir visų kitų Prancūzijos mokyklų teritorija, aptverta, prižiūrima apsaugos darbuotojų ir laisvai patekti į ją negalima. Tokios atsargumo priemonės būtinos apsisaugant nuo pašalinių asmenų patekimo į licėjaus teritoriją bei teroristinių išpuolių.

Stebėjome priimančiosios mokyklos absolventų baigiamųjų darbų pristatymą Kano miesto ugdymo įstaigoje bei susipažinome su mokinių rengimo šiems pristatymams ypatumais. Mokiniai visus metus, vieną kartą per savaitę skiria 4 valandas šių pristatymų pasirengimui. Į pagalbą kviečiami žymūs šalies autoriai, žurnalistai, rašytojai, kurie padeda ne tik suvokti paskirtos temos esmę ir ją atskleisti, bet kartais tampa ir mokytojais – ne tik plečia mokinių žodyną pasirinkta tema, bet ypatingais atvejais net padeda išmokti skaityti ar rašyti. Visų mokinių darbai publikuojami specialiame leidinyje. Darbų pristatymas vyksta oficialioje aplinkoje, stebint keliems šimtams žiūrovų, todėl daugelis mokinių turi nugalėti scenos ir auditorijos baimę.

Licėjuje, vienos dienos vizitui buvo atvykę tarptautinės privačios mokyklos Indijoje vadovai, tad turėjome galimybę palyginti visų, kultūriškai labai skirtingų, mokyklų panašumus bei skirtumus, aptarti įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumus, pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, palyginti Prancūzijos, Indijos ir Lietuvos švietimo sistemas.

Susitikimas davė vaisių – užmegzti ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai ne tik su licėjumi, bet ir Indijos mokykla. Susitarta dėl darbo stebėjimo vizito mūsų mokykloje ir sudarytas 12 mėn. bendradarbiavimo planas tarp trijų įstaigų.

Vizito metu ne tik sėmėmės įvairios patirties, bet ir su licėjaus pedagogais pasidalijome mūsų, Šiaulių sanatorinės mokyklos, koordinuojamo „Erasmus+“ projekto „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“ sukurtu IT ir skaitmeninių priemonių įrankiu – „IT bankas“.