Vilniaus universiteto Kauno fakulteto (VU KNF) mokslininkai kartu su tarptautine mokslininkų komanda vykdo Europos Komisijos finansuojamą projektą „Internetiniai blokų grandinės technologijos mokymai Europos tarpdalykinių kompetencijų sklaidai“ (angl. „BlockChain Network Online Education for Interdisciplinary European Competence Transfer“ („BlockNet“))*. Projekto dalyviai siekia sukurti ir įgyvendinti tarpdalykinius blokų grandinės technologijos mažojo tinklo internetinius kursus (angl. Small Network Online Course, SNOC).

BlockChain technologijų specialistų paklausa formuoja naujus iššūkius ir akademinei bendruomenei

Šiuo metu darbuotojų ir ekspertų, turinčių žinių ir įgūdžių blokų grandinės technologijos srityje, paklausa yra labai didelė ir ji nuolat auga. Tačiau iki šiol nėra parengtų tarpdisciplininių kursų, kurie skirtingų studijų programų studentus informuotų apie pagrindinius įgūdžius ir žinias, reikalingas „BlockChain“ technologijų specialistui. Todėl projekte „BlockNet“ dalyvaujantys akademiniai partneriai glaudžiai bendradarbiauja su šiuolaikinių IT industrijų atstovais, aiškindamiesi sektoriaus poreikius ir lūkesčius.

2018 m. rugsėjį pradėję įgyvendinti šį projektą mokslininkai pirmiausia atliko sisteminę mokslinės literatūros apžvalgą, siekdami nustatyti kompetencijas, kurios reikalingos blokų grandinės technologijų specialistui. Po teorinės analizės tarptautinė projekto komanda tokias kompetencijas suskirstė į 4 grupes: 1) techninės, 2) metodologinės, 3) socialinės, 4) asmeninės.

Siekdami nustatyti įvairių sektorių reikalavimus blokų grandinės technologijų specialistui, mokslininkai atliko ne tik giluminę mokslinės literatūros šia tema apžvalgą, bet ir darbo skelbimų analizę. Remiantis surinktais duomenimis buvo sudarytas blokų grandinės technologijų kompetencijų sąvadas, kurio validumą patvirtino kolegos mokslo institucijose ir projekto patariamoji taryba.

Sudarytas „BlockChain“ technologijų specialistui reikalingų kompetencijų sąvadas

Kompetencijų sąvadą mokslininkai papildė blokų grandinės technologijas naudojančių įmonių apklausos rezultatais ir nustatė, kad blokų grandinės technologijų specialistui yra reikalingos šios kompetencijos:

  1. techninės – blokų grandinės technologijų funkcijų ir galimybių išmanymas, pasitikėjimo vadybos (angl. trust management) ir sumanių kontraktų (angl. smart contracts) suvokimas, įvairių blokų grandinių modelių, schemų ir sprendimų vertinimas, blokų grandinių technologijų vystymo gebėjimai, įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių blokų grandinės technologijų panaudojimą, išmanymas etc.;
  2. metodologinės – gebėjimas dirbti tarpdalykiniuose blokų grandinės technologijų vystymo projektuose, inovatyvių projekto vystymo metodų panaudojimas, dalijimasis žiniomis, analitinių metodų panaudojimas sprendžiant problemas, kritinis mąstymas etc.;
  3. socialinės – gebėjimas dirbti bei vadovauti tarpdalykinei ir/ar tarpdisciplininei komandai, gebėjimas efektyviai komunikuoti su projekto komanda, partneriais, vartotojais ar kitomis suinteresuotomis šalimis, etc.;
  4. asmeninės – žingeidumas ir atvirumas naujausioms technologijoms, aktyvumas ir iniciatyvumas, gebėjimas palaikyti grįžtamąjį ryšį, tinkamas savo darbo organizavimas ir gebėjimas dirbti savarankiškai etc.

Pagal šį tarptautinio projekto „BlockNet“ komandos sudarytą kompetencijų sąvadą bus sukurti ir įgyvendinti tarpdalykiniai blokų grandinės technologijų mažojo tinklo internetiniai kursai.

Tarpinius projekto rezultatus partneriai aptarė Ateities logistikos kongrese (vok. Zukunftskongress Logistik) Dortmunde, Vokietijoje. 2019 m. lapkričio mėn. čia vykusioje kasmetinėje pramonės logistikos konferencijoje buvo susirinkę daugiau nei 600 akademinės bendruomenės dalyvių. Joje dalyvavo ir projekto „Blocknet“ partneriai iš Danijos, Estijos, Lietuvos ir Vokietijos: asist. prof. Boris Düdder iš Kopenhagos universiteto, prof. Raimundas Matulevičius iš Tartu universiteto, nusipelnęs prof. habil. dr. Vladislav V. Fomin iš Vilniaus universiteto, prof. habil. dr. Michael Henke, Natalia Straub ir Tan Gürpinar iš Dortmundo technikos universiteto.

Daugiau informacijos apie šį projekto partnerių susitikimą: https://www.knf.vu.lt/en/blocknet#blocknet-project-3rd-transnational-meeting-and-multiplier-event-november-2019

„BlockNet“ projekto patariamojoje taryboje atstovaujama organizacijoms iš atitinkamo industrijų sektoriaus: IT University of Copenhagen, European Blockchain Center, Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (Fraunhofer IML), IPSERA The International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA), Spectro Finance, Payally.eu, The competence center NRW Mittelstand Digital, The research center Logistik und IT, UAB „Vikimedija“ ir „Tieto“.

*Projektas „Blocknet“ (Nr. 2018-1-LT01-KA203-047044) finansuojamas Europos Komisijos pagal „Erasmus+“ KA2 programą. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.project-blocknet.eu