Remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2022 m. birželio 20 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2022 m. birželio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2V-183(1.4) buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 46 I-am terminui pateiktiems projektams: 31 jaunimo mainų, 4 jaunimo darbuotojų mobilumo, 6 jaunimo dalyvavimo ir 5 akredituotų organizacijų jaunimo mobilumo projektams. 

Iš viso 2022 m. I terminui vertintos 79 KA1 „Erasmus+“ jaunimo srities projektų paraiškos: 54 jaunimo mainų, 11 jaunimo darbuotojų mobilumo, 9 jaunimo dalyvavimo ir 5 akredituotų organizacijų jaunimo mobilumo projektams.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Kontaktai – ČIA.