Informuojame, kad, remiantis 2019-12-17 Projektų atrankos komiteto rekomendacija, 2019-12-19 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-111, priimtas sprendimas dėl rezervinio projekto finansavimo.

Todėl skelbiame atnaujintą III termino (spalio 1 d.) „Erasmus+“ jaunimo srities finansuojamų projektų sąrašą, į kurį įtrauktas ir iki tol buvęs rezervinis projektas.

Taip pat – atnaujintame sąraše patikslinama skiriamos dotacijos suma projektams Nr.  2019-3-LT02-KA105-006551, 2019-3-LT02-KA105-006531, 2019-3-LT02-KA105-006624 (anksčiau skelbtame sąraše dėl techninės klaidos buvo įsivėlę netikslumų).

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 33 III-am terminui (spalio 1 d.) pateiktiems projektams.

Iš viso 1 pagrindiniam veiksmui buvo pateikta 81 paraiška, 2 pagrindiniam veiksmui – 21 paraiška, 3 pagrindiniam veiksmui – 1 paraiška.