2021 m. rugpjūčio 11–12 d. Vilniuje vyks mokymo kursai „Cross Over“, kurių tikslas – suteikti daugiau informacijos apie „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių jaunimo srityje projektus. Šiais projektais kuriamas ilgalaikis skirtingiems sektoriams priklausančių organizacijų bendradarbiavimas, siekiant inovacijų jaunimo srityje.

Registruotis kviečiame nevyriausybinių organizacijų atstovus (ypač turinčius patirties neformaliojo ugdymo, darbo su jaunimu srityse), valstybinių įstaigų ar savivaldybių darbuotojus, verslo organizacijas (įskaitant socialinius verslus), švietimo sektoriaus (aukštojo mokslo, bendrojo ar profesinio ugdymo, suaugusių švietimo bei kt.) įstaigas. Taip pat labai laukiamos registracijos tų, kurie jau yra teikę bendradarbiavimo partnerysčių projektų paraiškas, bet negavo finansavimo.

Vienai organizacijai ar įmonei mokymuose gali atstovauti du žmonės.

PLAČIAU APIE „CROSS OVER“

Mokymo kursai „Cross Over“ yra ilgalaikio tarptautinio projekto, kuriuo siekiama skatinti sektorių bendradarbiavimą ir stiprinti jaunimo sritį visoje Europoje, dalis.

Projekto eiga 2021 m.:

1 etapas. 2021.08.11–12 d. nacionaliniai mokymo kursai Vilniuje. Šio etapo metu dalyviai daugiau sužinos apie „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių jaunimo srityje projektus – jiems keliamus kokybinius ir kiekybinius reikalavimus. Jau finansuotų tokių projektų vykdytojai pristatys savo patirtis – papasakos apie projektų veiklas, sektorių bendradarbiavimo privalumus ir iššūkius. Dalyviai turės galimybę aptarti ir vystyti savo projektų idėjas. Renginys vyks lietuvių kalba.

Analogiški nacionaliniai renginiai vyksta ir kitose šalyse.

2 etapas. 2021.09.07-11 d. tarptautiniai mokymo kursai Budapešte, Vengrijoje. Į šį etapą bus atrinkti aktyviausi nacionalinių mokymų dalyviai. Jo metu dalyviai tarptautinėje komandoje plėtos projektų idėjas.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Dalyvavimas nacionaliniuose mokymuose nemokamas. Dalyviams iš kitų miestų nei Vilnius suteikiama nakvynė, taip pat gali būti apmokamos tarpmiestinės kelionės išlaidos, jeigu jos siekia daugiau nei 10 eurų (tokiu atveju kompensuoja 90 proc. kelionės išlaidų – pavyzdžiui, jei traukinio bilietų kaina 15 Eur, kompensuojama 13,50 Eur).

Tarptautinių mokymo kursų dalyviams kompensuojama 90 proc. kelionės išlaidų.

Registracija vyksta iki 2021 m. liepos 30 d. imtinai.

Patvirtinimas dėl dalyvavimo ir detalesnė informacija bus išsiųsta tik atrinktiems dalyviams rugpjūčio 2 d.

Kilus klausimams, kreipkitės į projektų koordinatorę Eglę Poteliūnę el. paštu egle@jtba.lt, tel. +37060720581.