Norintieji teikti paraiškas „Erasmus+“ jaunimo srities projektams finansuoti neretai susiduria su įvairiais klausimais. Programos koordinatoriai yra pasiruošę papasakoti apie įvairius programų veiksmus, atsakyti į jūsų klausimus ir atkreipti dėmesį į svarbiausius dalykus teikiant paraišką. Kviečiame registruotis į nuotolines konultacijas pagal nurodytą tvarkaraštį.

2023 m. „Erasmus+“ programai jau buvo pateikta 141 projekto paraiška, t.y. 23 proc. daugiau nei 2022 m. tuo pačiu metu. Iš jų dotacijos buvo skirtos 66 projektams (plg. 2022 m. – 53), į veiklas įtrauksiantiems apie 3250 jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų.

Programa „Erasmus+“ skatina jaunimo organizacijas bei jaunus žmones, rengiančius bei įgyvendinančius projektus ar juose dalyvaujančius, orientuotis į ES politinius prioritetus. Įgyvendinant programą ypač svarbios šios kryptys:

 • įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;
 • ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;
 • skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo;
 • jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir pilietinis aktyvumas.

Antrąjį paraiškų teikimo terminą ypatingai laukiami projektai, atliepiantys ekologijos ir tvarumo bei skaitmeninės pervarkos prioritetus – 2023 m. Lietuvoje jų kol kas sulaukta mažiausiai. 

PATARIMAI PARAIŠKAS RENGIANČIOMS ORGANIZACIJOMS IR GRUPĖMS

 • skirkite laiko kartu su partneriais išsigryninti projekto siekius; suprasti, kodėl ir vardan ko norite įgyvendinti šį projektą, kokius pokyčius jis atneš;
 • kaip įmanoma konkrečiau apsibrėžkite tikslinę grupę – bus lengviau atliepti jos poreikius, planuoti veiklas;
 • planuokite tvarius rezultatus, turinčius išliekamąją vertę;
 • nepamirškie numatyti rezultatų sklaidos ir projekto viešinimo strategijų;
 • užtikrinkite aktyvų ir lygiavertį partnerių įsitraukimą į visus projekto etapus.

PAREIŠKĖJŲ DAROMOS KLAIDOS, TURINČIOS LEMTINGŲ PASEKMIŲ

 • tos pačios paraiškos pateikimas iš karto kelios nacionalinėms agentūros (paraiškų pateikimo platforma leidžia identifikuoti dvigubo pateikimo atvejus);
 • paraiškų ar jų dalių plagijavimas (projektų valdymo sistema leidžia nustatyti plagijavimo atvejus);
 • dvigubo finansavimo rizika (vienam ES finansuojamam projektui ir vienam gavėjui iš ES biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija).

REGISTRACIJA Į NUOTOLINES KONSULTACIJAS

 • Rugsėjo 11 d. 10:00. Konsultacija apie bendradarbiavimo partnerysčių ir nedidelio masto partnerysčių projektus paraiškų teikėjams REGISTRACIJA
 • Rugsėjo 12 d. 10:00. Konsultacija apie DiscoverEU įtraukties projektus paraiškų teikėjams  REGISTRACIJA
 • Rugsėjo 13 d. 15:00. Konsultacija apie jaunimo dalyvavimo projektus paraiškų teikėjams REGISTRACIJA
 • Rugsėjo 14 d. 15:00. Konsultacija apie jaunimo mainų projektus paraiškų teikėjams  REGISTRACIJA
 • Rugsėjo 19 d. 15:00. Konsultacija apie su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektus paraiškų teikėjams (naujiems teikėjams) REGISTRACIJA

Kilus klausimų kreipkitės į Jaunimo reikalų agentūros koordinatorius pagal sritį – KONTAKTAI.