Atkreipiame projektus vykdančių organizacijų dėmesį, kad nuo 2022-05-01 Lietuvos Vyriausybei nutraukus ekstremalią situaciją dėl koronaviruso pandemijos, Lietuvoje nėra oficialių apribojimų renginių organizavimui ir kelionėms į Lietuvą, tad „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“  projektų veiklos Lietuvoje turi būti vykdomos kontaktiniu būdu (fizinis mobilumas).

Jei pagal projekto paraišką veikla organizuojama kitoje šalyje, kurios Vyriausybė nėra paskelbusi dėl COVID-19 taikomų oficialių apribojimų veiklų organizavimui toje šalyje ar nekeliavimo į jų šalį, veiklos toje šalyje taip pat organizuojamos įprasta tvarka, t.y. kontaktiniu būdu, laikantis dotacijos sutarties sąlygų.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos tvarkos* dėl  „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų veiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo galioja, tačiau gali būti taikomos tik šiais atvejais:

  • Kai pagal paraišką projekto veikla organizuojama projekto partnerio šalyje, kurioje dėl COVID-19 yra taikomi oficialūs apribojimai veiklų organizavimui ar atvykimui į šią šalį. Iš anksto susiderinus su Jaunimo reikalų agentūra, projekto veikla gali būti vykdoma virtualiu ar mišriu būdu. Išlaidos patirtos dėl COVID-19 veiklas organizuojant virtualiu ar mišriu būdu, taip pat veiklas nutraukus, atšaukus ar perkėlus jų įgyvendinimą, dengiamos pagal patvirtintą tvarką*.
  • Jei LR Vyriausybė ateityje patvirtins ekstremalią situaciją dėl koronaviruso pandemijos ir Lietuvoje dėl COVID-19 bus taikomi oficialūs apribojimai renginių organizavimui ir kelionėms į Lietuvą bei apie tai oficialiai praneš Jaunimo reikalų agentūra tinklalapyje jra.lt, informuos projektų vykdytojus el. paštu.

Pastaba. 2022 m. balandžio 1 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) Vyriausybės nutarimu pervadintas į Jaunimo reikalų agentūrą. Dėl įstaigos pavadinimo pakeitimo nėra būtina keisti tvarkas ir kitus dokumentus, kurie buvo patvirtinti JRD – jie lieka galioti.

*Tvarkos:

  • Tvarka dėl „Erasmus+“ jaunimo mainų ir jaunimo darbuotojų mobilumoveiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo.
  • Tvarka dėl „Erasmus+“ jaunimo srities strateginių partnerysčių,bendradarbiavimo partnerysčių ir nedidelio masto partnerysčių projektų veiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo.
  • Tvarka dėl „Erasmus+“jaunimo dialogo projektų veiklųorganizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo.
  • Tvarka dėl „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ savanoriškos ir profesinės veiklos projektųveiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo.
  • Tvarka dėl„Europos solidarumo korpuso“  solidarumo projektų veiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu,  kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo.

Nurodytos tvarkos paskelbtos https://www.jtba.lt/erasmus/2021-sutartys/ ir https://www.solidarumokorpusas.lt/dokumentai/sutartys/2021-m-sutartys/.