Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl Korona viruso, nukeliamas antrasis „Erasmus+“ jaunimo srities paraiškų dėl projektų finansavimo teikimo terminas, turėjęs vykti balandžio 30 d.

Europos Komisija praneša, jog paraiškas bus galima teikti iki gegužės 7 dienos 13.00 val. Lietuvos laiku. 

KOKIŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

Jaunimo mainai. Remiami jaunų žmonių grupių iš skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai. Mainų metu turėtų būti tobulinamos jaunų žmonių kompetencijos, taikant neformaliojo ugdymo metodus: dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus ar simuliacijas ir kt. Labai svarbu, kad jauni žmonės būtų įtraukti į veiklas viso projekto metu ir dalyvautų pasiruošimo, įgyvendinimo ir įvertinimo stadijose, patys aktyviai prisidėtų įgyvendinant išsikeltus tikslus. Šiuo metu itin laukiamos projektų, susijusių su ekologija, kritinio mąstymo stiprinimu, skaitmeninio raštingumo vystymu, darbu su skaitmeniniais įrankiais – idėjos.

Jaunimo darbuotojų mobilumas. Remiamos veiklos, skirtos jaunimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui. Projektų paraiškos turi būti parengtos bendradarbiaujant organizacijoms, kurios tiesiogiai dirba su jaunais žmonėmis, siekia savo organizacijų jaunimo darbuotojų kompetencijų didinimo, atvirojo, mobiliojo ir darbo su jaunimu gatvėje gerosios patirties mainų grupėje – darbo stebėjimu (šešėliavimu) ar per pažintinius vizitus. Itin laukiamos projektų, skatinančių inovacijas darbo su jaunimu srityje ir didinančių skaitmeninio darbo su jaunimu kompetencijas, idėjos.

Strateginės partnerystės. Itin laukiamos paraiškos šiomis Lietuvos jaunimo politikos ir darbo su jaunimu kontekstui aktualiomis temomis:

  • Darbo su jaunimu formų ir metodų  plėtojimas: darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas; jaunimo informavimas ir konsultavimas; išmaniojo darbo su jaunimu (digital youth work) metodikos pritaikymas darbo su jaunimu formose.
  • Darbo su specialiųjų poreikių, pažeidžiamomis jaunimo grupėmis plėtojimas (įvairaus pobūdžio sutrikimai, pvz. autizmo spektro; fizinę, protinę negalią turintys), įskaitant kompleksinių paslaugų kūrimą ir teikimą jaunimui (palydimoji globa, konsultavimas, palaikymas).
  • Jaunimo psichologinės psichikos ir fizinės sveikatos stiprinimas: savižudybių bei patyčių prevencija, lytiškumo ugdymas, fizinės sveikatos edukacija, psichikos ir emocinės sveikatos raštingumo ugdymas.

Jaunimo dialogas. Remiami projektai, kuriais jaunas žmogus būtų skatinamas aktyviai dalyvauti demokratiniame Europos gyvenime, megzti dialogą su politikais, sprendimų priėmėjais bei vietos savivaldos atstovais.  Remiamos veiklos ne tik nacionaliniu, bet  ir savivaldybių lygmeniu – itin laukiamos aktyvių jaunimo grupių iniciatyvos spręsti jaunimui aktualias problemas regionuose bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų koordinatoriais, jaunimo reikalų tarybomis, vietos veiklos grupėmis.

Išsamiau su atitinkamais projektais galite susipažinti čia.

Prieš pildant paraiškas rekomenduojame susipažinti su „Erasmus+“ programų vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie reikalavimus projektų turiniui, viešinimui, finansavimo taisykles ir kt.

Į KĄ DAR SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ?

Siekiama, kad ES jaunimo ar jaunimui skirtų iniciatyvų rėmimo programos prisidėtų prie socialinės įtraukties didinimo – todėl itin laukiamos bet kurios iš paminėtų veiklų projektų idėjos, įtraukiančios mažiau galimybių turinčius – t.y.  neįgalius, esančius iš nutolusių Lietuvos regionų, patiriančius ar esančius rizikos grupėje patirti diskriminaciją, atstovaujančius tautinėms ir kitokioms mažumoms, pan. – jaunuolius.

Taip pat siekiama užtikrinti, jog programų parama pasinaudotų kuo daugiau skirtingų organizacijų, veikiančių skirtingose Lietuvos vietovėse. Todėl itin laukiamos paraiškos iš:

  • šiose Lietuvos savivaldybėse veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų: Anykščių r. sav., Birštono sav., Jonavos r. sav., Jurbarko r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos sav., Kelmės r. sav., Klaipėdos r. sav., Kupiškio r. sav., Lazdijų r. sav., Molėtų r. sav., Neringos sav., Pagėgių sav., Panevėžio r. sav., Prienų r. sav., Radviliškio r. sav., Raseinių r. sav., Skuodo r. sav., Šakių r. sav., Šilalės r. sav., Šilutės r. sav., Švenčionių r. sav., Utenos r. sav., Visagino sav.
  • Taip pat ir iš nepaminėtose savivaldybėse veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios iki šiol dar nėra pasinaudojusios programos galimybėmis. 

KAIP TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškų formas rasite čia:

Paraiškų formos teikiamos elektroniniu formatu internete (popierinės paraiškos versijos pateikti nereikia).

Paspaudus nuorodą pirmiausia atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir, jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis – tada pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“(sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsta nuoroda, kurią paspaudus patvirtinsite registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus, atsidariusiame lange pasirinkite skiltį „Open Calls“ ir čia matysite aktyvius kvietimus teikti paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Svarbu nepamiršti kartu pateikti teisinio atstovo pasirašytą sąžiningumo deklaraciją ir kitus paraiškoje nurodytus dokumentus.

JEI LIEKA KLAUSIMŲ?

Norintys pasikonsultuoti kviečiami kreiptis į programos koordinatorius telefonu (8 5) 250 7442 ar el. paštais, kuriuos rasite čia.