Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) skelbia apie naują paraiškų teikimo terminą, veiklai finansuoti pagal programos „Erasmus+“ Pilietinės visuomenės bendradarbiavimo (angl. „Civil Society Cooperation – CSC“) 2022 m. veiksmą. EACEA 2021 m. lapkričio 16 d. 15.0018.30 Lietuvos laiku kviečia į nuotolinę infosesiją, kurioje bus suteikta informacija, kaip pateikti paraišką, kokios dalyvavimo sąlygos ir naujieji politikos prioritetai.  

CSC veiksmu siekiama suteikti struktūrinę paramą Europos NVO ir visoje ES veikiantiems švietimo ir sporto tinklams. Taip pat šiuo veiksmu remiamos jaunimo organizacijos ir tinklai, kurie jungia ir įgalina jaunimą pagal ES Jaunimo strategiją.  

ES programos „Erasmus+“ CSC-EDU ir CSC-Youth 2022 m. kvietimai yra skirti teikti paraiškoms dėl veiklų finansavimo švietimo, sporto ir jaunimo srityse. Dotacijos suteikia bendrą finansinę paramą Europos organizacijų veiklai, kurių įstatuose numatyta prisidėti prie ES politikos strateginių tikslų įgyvendinimo (daugiausia ne pelno organizacijoms, savanoriškoms asociacijoms, fondams, NVO ir panašioms organizacijoms). Šiuo veiksmu remiamas ne konkretus projektas, o metinis organizacijos veiklos biudžetas (ar jo dalis). Dotacijos visuomet yra vienkartinės ir remiančios tik vienos organizacijos veiklos programą. Joms taikomos tos pačios dotacijų susitarimuose numatytos taisyklės kaip ir dotacijoms, gautoms pagal kitus „Erasmus+“ veiksmus, tačiau neatskiriamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ CSC kvietimus rasite čia (Jaunimo srities kvietimas) ir čia (Švietimo ir mokymo srities kvietimas). 

Šis kvietimas teikti paraiškas apima keturis pagrindinius Ursulos von der Leyen vadovaujamos Europos Komisijos prioritetus ir siekia didinti įtrauktį, lygybę, kompetenciją ir inovacijas švietimo srityje bei užtikrinti, kad visi piliečiai tobulintų bendruosius įgūdžius. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. gruodžio 15 d. 18 val. Lietuvos laiku. 

Kviečiame susipažinti su susijusia informacija paspaudus šią nuorodą 

Daugiau informacijos apie infosesiją – EACEA interneto puslapio Naujienose