Remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2021 m. gruodžio 30 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2021 m. gruodžio 31 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 2V-338(1.4)  buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 18 II-am terminui pateiktų projektų: 13 jaunimo mainų, 4 jaunimo darbuotojų mobilumo ir vienam jaunimo dalyvavimo projektui. KA2 veiksmo rezultatai bus paskelbti 2022 m. sausio pabaigoje.

Iš viso 2021 m. II terminui buvo gautos  46 KA1 „Erasmus+“ jaunimo srities projektų paraiškos.

Sąrašai – šiame puslapyje žemiau.

  • (Šie projektai bus finansuoti, jei Europos Komisija sutiks padidinti veiklų su Partnerėmis šalimis biudžetą).

Papildyta 2022 vasario 11 d.: avus Europos Komisijos patvirtinimą, kad galima skirti didesnį biudžetą veiklų su Partnerėmis šalimis finansavimui, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022-02-04 įsakymu Nr. 2V-37(1.4) priimtas sprendimas dėl šių projektų finansavimo.

Finansavimą gavo trys jaunimo mobilumo projektai. Jų sąrašas – tarp sąrašų puslapyje žemiau.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Kontaktai – ČIA.