Remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2022 m. gruodžio 21 d. Projektų atrankos komiteto siūlymais dėl projektų finansavimo, 2022 m. gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu 2V-385(1.4) buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 30-čiai II-am terminui pateiktų projektų: 20 jaunimo mainų, 6 jaunimo darbuotojų mobilumo, 1 jaunimo dalyvavimo ir 3 „DiscoverEU“ įtraukties“ projektams.  

Iš viso 2022 m. II terminui vertintos 64 KA1 „Erasmus+“ jaunimo srities projektų paraiškos: 46 jaunimo mainų, 14 jaunimo darbuotojų mobilumo, 1 jaunimo dalyvavimo ir 3 „DiscoverEU įtraukties projektams“ projektams.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Kontaktai – ČIA.