Remiantis išorės ekspertų paraiškų kokybės vertinimo rezultatais ir 2022 m. liepos 22 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2022 m. liepos 28 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2V-220(1.4) buvo patvirtinti „Erasmus+“ jaunimo srities 2 veiksmo I paraiškų termino finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašai.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 5 nedidelio masto partnerysčių ir 3 bendradarbiavimo partnerysčių projektams.  

Iš viso 2022 m. buvo vertintos 34 „Erasmus+“ jaunimo srities 2 veiksmo projektų paraiškos: 19 nedidelio masto partnerysčių ir 15 bendradarbiavimo partnerysčių paraiškų.    

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Kontaktai – ČIA.

Iliustracijos koliažui panaudotos nuotraukos iš „Erasmus+“ jaunimo srities projektų „Make the move for Green Inclusion“ ir „Etno Bangos“