Remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2023 m. sausio 27 d. Projektų atrankos komiteto siūlymais dėl projektų finansavimo, 2023 m. sausio 31 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2V-30(1.4E) ir įsakymo pakeitimu Nr. 2V-31(1.4E) buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities antro pagrindinio veiksmo (KA2) projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 6 partnerysčių, kuriomis siekiama bendradarbiavimo (KA2), II-am terminui pateiktiems projektams: 4 nedidelio masto partnerysčių jaunimo srityje projektams (KA210-YOU) ir 2 bendradarbiavimo partnerysčių (KA220-YOU) projektams.

Iš viso 2022 m. II terminui vertintos 32 KA2 „Erasmus+“ jaunimo srities projektų paraiškos.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Kontaktai – ČIA.