Remiantis išorinių ekspertų paraiškų kokybės vertinimu ir 2023 m. gruodžio 27 d. Projektų atrankos komiteto pateiktais siūlymais dėl projektų finansavimo, 2023 m. gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu N. 2V-378(1.4E) buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities antrojo termino projektų finansavimo.

Finansavimas skirtas 47 2023 m. antrąjį terminą pateiktiems projektams: 26 jaunimo mainų, 7 jaunimo darbuotojų mobilumo, 7 jaunimo dalyvavimo, 1 „DiscoverEU“ įtraukties, 3 nedidelės apimties partnerysčių ir 3 bendradarbiavimo partnerysčių  projektams.  

Iš viso 2023 m. antrąjį terminą buvo pateiktos 147 „Erasmus+“ jaunimo srities projektų paraiškos: 52 jaunimo mainų, 22 jaunimo darbuotojų mobilumo, 11 jaunimo dalyvavimo, 1 „DiscoverEU“ įtraukties, 32 nedidelės apimties partnerysčių ir 29 bendradarbiavimo partnerysčių projektų paraiškos.

Artimiausiu metu pareiškėjai gaus laiškus su detalesne informacija. Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Kontaktai – ČIA.