Remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2023 m. gegužės 16 d. Projektų atrankos komiteto siūlymais dėl projektų finansavimo, 2023 m. gegužės 23 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu N. 2V-154(1.4E) buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ 1 veiksmo projektų finansavimo.

Finansavimas skiriamas 56-iems 2023 m. I-am terminui pateiktiems 1 veiksmo projektams: 8 Erasmus+ jaunimo srityje akredituotų organizacijų mobilumo, 35 jaunimo mainų, 7 jaunimo darbuotojų mobilumo, 4 jaunimo dalyvavimo ir 2 „DiscoverEU“ įtraukties projektams.  

Iš viso 2023 m. I terminui buvo pateiktos 92 „Erasmus+“ jaunimo srities 1 veiksmo projektų paraiškos: 9 jaunimo srityje akredituotų organizacijų mobilumo, 53 jaunimo mainų, 20 jaunimo darbuotojų mobilumo, 8 jaunimo dalyvavimo ir 2 DiscoverEU įtraukties projektų paraiškos.

2 veiksmo projektų rezultatus planuojame skelbti birželio pab.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Kontaktai – ČIA.