Remiantis išorės ekspertų paraiškų vertinimais ir 2023 m. birželio 27 d. Projektų atrankos komiteto siūlymais dėl projektų finansavimo, 2023 m. liepos 5 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu N. 2V-202(1.4E) buvo priimtas sprendimas dėl programos „Erasmus+“ jaunimo srities 2 veiksmo (KA2) projektų finansavimo.

Finansavimas skiriamas dešimčiai 2023 m. I terminą pateiktų KA2 projektų: 5 nedidelio masto partnerysčių projektams (panaudota apie 61 proc. metinio biudžeto) ir 5 bendradarbiavimo partnerysčių projektams (panaudota apie 68 proc. metinio biudžeto).  

Iš viso 2023 m. I terminą buvo gautos 49 „Erasmus+“ jaunimo srities KA2 projektų paraiškos: 21 nedidelio masto partnerysčių paraiška ir 28 bendradarbiavimo partnerysčių paraiškos.

Kitas kvietimas teikti paraiškas – 2023 m. spalio 4 d.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Kontaktai – ČIA.

Finansuojamų projektų sąrašas:

Nefinansuojamų projektų sąrašas: