ES finansuojami projektai – istorijų lobynai, kurie byloja, kaip ES programos prisideda prie visuomenės gerinimo ir prie Europos Komisijos politinių prioritetų įgyvendinimo. Tam, kad šie lobynai nebūtų užpustyti laiko dulkėmis, būtina juos rodyti, jais pasidžiaugti. Juk tai ir puikus įkvėpimas kitiems imtis pokyčių. 

„Erasmus+“ ir  „Europos solidarumo korpuso“ projektų paramos gavėjai dabar gali pasinaudoti komunikacijos gairėmis, kurios juos lydės jų „bendravimo kelionėje“ nuo projekto komunikacijos pradžios iki komunikacinės veiklos poveikio įvertinimo.

Šiomis gairėmis siekiama paskatinti programų paramos gavėjus dalytis savo istorijomis ir projekto rezultatais su vietos bendruomenėmis, suinteresuotosiomis šalimis ir ES institucijomis bei suteikti prieigą prie įvairių priemonių ir išteklių, kad projektas būtų kuo labiau viešinamas. Gairės (PDF formatu) pateikiamos anglų kalba.