Kviečiame prisidėti prie ES jaunimo strategijos tobulinimo!

Jei tau 15-29 metų, spauski ČIA ir atsakyki į kelis klausimus apie 2019-2027 m. ES jaunimo strategijos aspektus.

Strategija siekiama skatinti jaunimą dalyvauti demokratiniame gyvenime, remti socialinį ir pilietinį aktyvumą ir užtikrinti, kad visi jaunuoliai turėtų išteklių, kurių jiems reikia, kad galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Atsakymai bus įtraukti į kitą ES jaunimo reikalų ataskaitą apie pažangą įgyvendinant strategiją 2022-2024 m. Jie papildys kitų konsultacijų rezultatus siekiant susidaryti geresnį įspūdį apie jaunimo nuomonę ir apie tai, kaip jaunimui suteikti svaresnį vaidmenį formuojant ES politiką.

Atsakymų lauksime iki 2024 m. liepos 5 d.