Jaunimo reikalų agentūra kviečia susipažinti su trumpu įvadu apie Europos darbo su jaunimu darbotvarkę (EYWA) ir Bonos procesą, kuris gali būti naudingas jūsų darbe su jaunimu ir įgyvendinant projektus. Šis dokumentas ypač svarbus visiems aktyviai dalyvaujantiems programoje „Erasmus+“, darbo su jaunimu organizacijoms ir Europos solidarumo korpuso dalyviams.

  • Europos darbo su jaunimu darbotvarkė yra strateginė struktūra, kuria siekiama plėtoti ir stiprinti darbą su jaunimu. Darbotvarkė turi stiprų politinį palaikymą ir yra skirta jauniems žmonėms ir dirbantiems su jaunimu.
  • Bonos procesas yra Europos darbo su jaunimu darbotvarkės įgyvendinimas ir bendras Europos atsakas į trapią darbo su jaunimu padėtį. Aštuonios prioritetinės sritys suteikia struktūrą darbui su jaunimo Europoje.

Praktinis vadovas dotacijos gavėjams