Europos Komisija kviečia dotacijų gavėjus ir kitus susijusius asmenis, iki gegužės 6 d. įvertinti SALTO centrų veiklą. SALTO centrai yra struktūros, skirtos paremti ir skatinti pažangias mokymosi galimybes (Support, Advanced Learning Opportunities structures (SALTOs).

Šių struktūrų tinklą sudaro aštuoni išteklių centrai, kurie veikia stiprindami Europos prioritetus jaunimo ir švietimo bei mokymose srityse. SALTO centrai organizuoja mokymus, tinklo veiklas, remia „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų įgyvendidima, suteikia tam priemones.

Jaunimo arityje veikia šie centrai:

Šia apklausa siekiama surinkti patirtimis grįstus požiūrius į SALTO išteklių centrus. Apklausoje bus klausimų apie centrų funkcijas, jų veiklos įtaką ir rezultatus. Atsakymai apklausos organizatoriams suteiks galimybę įvertinti SALTO centrų efektyvumą, aktualumą ir pridėtinę vertę bei padės numatyti rekomenduojamus žingsnius ateičiai.

Apklausoje daugiausia klausimų yra uždari arba su galimybe rinktis kelis atsakymus. Atsakinėdami galite užtrukti apie 50 minučių. Pildydami apklausą galite sustoti ir ją išsisaugoti, o vėliau pildyti toliau. Kaip išsisaugoti, galite rasti paspaudę čia.

Jūsų atsakymai bus anonimiški, surinkti duomenys naudojami pagal ES duomenų apsaugos taisykles.

Apklausą iki gegužės 6 d. kviečiame pildyti čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AssessmentSALTO.