Siekdami atsakyti į šį klausimą pristatome leidinį „Galimybės, skirtos visiems“.

Leidinyje paprastai ir aiškiai apžvelgiamos Europos Sąjungos jaunimo rėmimo programų – „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ – siūlomos naudos specialiųjų poreikių turinčiam jaunimui* ir su šia grupe dirbančioms organizacijoms.

*Specialiųjų poreikių turintis jaunimas šiame leidinyje apibrėžiamas kaip jauni žmonės su negalia (intelekto, judėjimo, klausos, regos, kalbos, turintys elgesio, emocinių sutrikimų ir pan.).

KĄ GALIMA RASTI LEIDINYJE

SIŪLOMOS GALIMYBĖS

Leidinyje aprašomos galimybės organizacijoms, dirbančioms su specialiųjų poreikių turinčiu jaunimu*, tobulinti veiklą, įgalinti jaunimą spręsti savo problemas, įgyvendinti idėjas, įgyti naujų žinių, įgūdžių, patirties ir kompetencijų, plėsti akiratį – tiek įsitraukiant į kitų organizacijų rengiamus, ES lėšomis remiamus projektus, tiek juos organizuojant pačioms.

Kiekviena galimybė detalizuota – organizacijos kviečiamos susipažinti, koks reikalingas pasiruošimas, kokios laukia atsakomybės, ir, žinoma, kokios projektine veikla sukuriamos naudos – specialiųjų poreikių turintiems jaunuoliams*, organizacijai ir visai visuomenei.

PATARIMAI

Leidinyje pateikiama daug praktinių patarimų, galinčių padėti organizacijoms ir jaunuoliams tinkamai pasiruošti įsitraukimui į projektinę veiklą. Pavyzdžiui:

  • kaip ir kur susirasti organizacijų partnerių įgyvendinat savo projektą;
  • ką daryti norint tapti organizacija projekto partnere;
  • į ką atkreipti dėmesį teikiant paraišką dėl projekto finansavimo;
  • kaip padėti reflektuoti specialiųjų poreikių turinčiam jaunam žmogui;
  • kaip pasiruošti vykti į projekto veiklą kitoje šalyje;
  • ką apgalvoti ruošiantis į savo organizaciją priimti specialiųjų poreikių turintį jaunimą* iš kitų šalių;
  • kt.

TIKROS ISTORIJOS

Leidinyje pateikiama bendrinė informacija iliustruojama pavyzdžiais – tikrais pasakojimais apie jau vykusius projektus.

Įspūdžiais dalinasi tiek į projektinę veiklą įsitraukę jaunuoliai, tiek jaunimo darbuotojai.

„Mūsų svajonė buvo iš dienos centro išeiti į miesto aikštes, parkus, gatves, susirasti naujų draugų ir su jais smagiai leisti laisvalaikį. Pro dienos centro langus mes dažnai matydavome, kaip jaunimas vaikštinėja gatvėmis, sėdi parkuose ir geria kavą. Mes pagalvojome: gal kava ir galėtų mus suvienyti? Taip gimė mūsų – mano, Robertos, Sandros, Kotrynos, Martyno – projektas „Solidarumo kava“. Su darbuotojų pagalba parašėme ir pateikėme projekto paraišką, gavome finansavimą ir atidarėme mobilią kavinę!“ – Paulius, protinę negalią turintis jaunuolis, projekto „Solidarumo kava“ iniciatyvinės grupės lyderis.

„Sutrikusio intelekto jaunimas turi labai paprastus ir žemiškus norus – labiausiai jie trokšta turėti draugų. Todėl mums – Panevėžio jaunuolių dienos centro darbuotojams – kilo idėja pasitelkti „Europos solidarumo korpuso“ programą ir pasikviesti į mūsų įstaigą jaunimo iš kitų šalių. Buvome motyvuoti, daug planavome, parašėme tarptautinio savanoriškos veiklos projekto paraišką ir labai nudžiugome, kai sužinojome, kad paraiška patvirtinta! Dabar savanoriai iš kitų šalių jau yra tapę neatskiriama centro dalimi jaunimas labai džiaugiasi ir didžiuojasi, kad turi draugų iš užsienio, vedasi svečius namo“, – Aistė, Panevėžio jaunuolių dienos centro, aktyviai užsiimančio ES jaunimo projektine veikla, darbuotoja.

KAM VERTA SKAITYTI LEIDINĮ

Leidinys skirtas organizacijoms, dirbančioms su specialiųjų poreikių turinčiu jaunimu* ir besidominčioms galimybėmis praturtinti savo veiklą.

Taip pat jį naudinga skaityti visiems, siekiantiems didinti socialinę įtrauktį savo aplinkoje, ar tiesiog besidomintiems šia tema.

KAS PARENGĖ LEIDINĮ

Leidinio turinį parengė Panevėžio jaunuolių dienos centras – įstaiga, dirbanti su sutrikusio intelekto žmonėmis ir aktyviai užsiimanti ES jaunimo projektine veikla.

Leidinio kūrimą iniciavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, finansuota programos „Erasmus+“ lėšomis.

Vizualinis sprendimas Ievos Makarevičės.