Mokymo kursai „Cross Over“ yra ilgalaikio tarptautinio projekto, kuriuo siekiama skatinti sektorių bendradarbiavimą ir stiprinti jaunimo sritį visoje Europoje, dalis.

2022 m. kovo  1-2 d. Vilniuje vyks mokymo kursai „Cross Over“, kurių tikslas – suteikti daugiau informacijos apie „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių ir nedidelio masto partnerysčių jaunimo srityje projektus. Šiais projektais kuriamas ilgalaikis skirtingiems sektoriams priklausančių organizacijų bendradarbiavimas, siekiant inovacijų jaunimo srityje.

Registruotis kviečiame nevyriausybinių organizacijų atstovus (ypač turinčius patirties neformaliojo ugdymo, darbo su jaunimu srityse), valstybinių įstaigų ar savivaldybių darbuotojus, verslo organizacijas (įskaitant socialinius verslus), švietimo sektoriaus (aukštojo mokslo, bendrojo ar profesinio ugdymo, suaugusių švietimo bei kt.) įstaigas. Taip pat labai laukiamos registracijos tų, kurie jau yra teikę bendradarbiavimo partnerysčių projektų paraiškas, bet negavo finansavimo.

Vienai organizacijai ar įmonei mokymuose gali atstovauti du žmonės.

Mokymų metu:

  • Pasidalinsime naujausiomis projektų rengimo taisyklėmis
  • Projektų įgyvendintojai pristatyt projektų valdymo ir įgyvendinimo pamokas
  • Išorinė ekspertė dalintis įžvalgomis apie dažniausiai daromas klaidas
  • Turėsite progą tiesiogiai konsultuotis su Agentūra

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Dalyvavimas nacionaliniuose mokymuose nemokamas. Dalyviams iš kitų miestų nei Vilnius suteikiama nakvynė, taip pat gali būti apmokamos tarpmiestinės kelionės išlaidos, jeigu jos siekia daugiau nei 10 eurų (tokiu atveju kompensuojama 90 proc. kelionės išlaidų – pavyzdžiui, jei traukinio bilietų kaina 15 Eur, kompensuojama 13,50 Eur).

Tarptautinių mokymo kursų dalyviams kompensuojama 90 proc. kelionės išlaidų.

Registracija baigta.

Patvirtinimas dėl dalyvavimo ir detalesnė informacija bus išsiųsta tik atrinktiems dalyviams.

Kilus klausimams, kreipkitės į projektų koordinatorę Eglę Poteliūnę el. paštu egle@jtba.lt, tel. +37060720581.