Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ veikloms 2019 metams. Teigiama, kad kitąmet programai bus skiriama 10 procentų daugiau lėšų nei šiemet.

Kartu su kvietimu Europos Komisija paskelbė programos „Erasmus+“ vadovą visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Programos vadovas yra neatskiriama kvietimo teikti paraiškas dalis – jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos, taikomos šiam kvietimui, pateikiama išsami informacija apie visas programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes.

PARAIŠKŲ TEIKIMO JAUNIMO SRITYJE TERMINAI
K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje 2019 m. vasario 5 d.2019 m. balandžio 30 d.2019 m. spalio 1 d.
K2 – Strateginių partnerysčių projektai jaunimo srityje2019 m. vasario 5 d.2019 m. balandžio 30 d.2019 m. spalio 1 d.
K3 – Jaunimo dialogo projektai2019 m. vasario 5 d.2019 m. balandžio 30 d.2019 m. spalio 1 d.
BIUDŽETO PASKIRSTYMAS JAUNIMO SRITYJE 2019 m.
K1
Jaunimo darbuotojų mobilumui496 440 Eur
Jaunimo mainams1 158 361 Eur
K2 – strateginėms partnerystėms652 858 Eur
K3 – struktūriniam dialogui121 987 Eur

Taip pat kviečiame susipažinti su: