Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, nacionalinė Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities agentūra Lietuvoje, informuoja, kad iki 2018 m. balandžio 26 d. 13.00 val. priimamos paraiškos projektų finansavimui.

Šio termino projektų pradžios data: nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. (strateginėms partnerystėms – nuo rugsėjo 1 d.) iki gruodžio 31 d.

Prieš pildant paraišką, rekomenduojame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles.

Paraiškų formos

Paraiškų formas, skirtas 2018 m. balandžio 26 d. terminui, rasite čia. Šiuo metu paskelbtos 1 ir 3 pagrindinio veiksmo paraiškų formos. 2018 metais šios paraiškų formos bus teikiamos elektroniniu formatu internete.

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Projekto vykdytojas, koordinuojantis projektą (Koordinatorius), visų partnerių vardu turi pateikti užpildytą elektroninę paraiškos formą. Projekto partneriams nereikės pateikti jokių papildomų paraiškų savo Nacionalinėms agentūroms. Taip pat svarbu nepamiršti su paraiškos forma pateikti projekto partnerių užpildytus ir pasirašytus mandatus, sąžiningumo deklaraciją bei veiklos tvarkaraštį. Projekto partnerių mandatų originalus reikės pristatyti Nacionalinei agentūrai, jeigu projektas bus finansuotas.

Popierinės paraiškos versijos pateikti nereikia.

Paraiškos lietuvių kalba

Šios paraiškos taip pat gali būti matomos lietuvių kalba. Norėdami perjungti paraiškos kalbą į lietuvių, paraiškų tinklapio viršuje dešinėje turite pasirinkti lietuvių. 

Jeigu prieš tai paraišką pildėte anglų kalba, naršyklė gali prisiminti ankstesnius nustatymus ir dėl to paraiškos formą rodys dviem kalbomis. Iš naujo įkelkite tą patį puslapį ir problema bus išspręsta. 

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia. Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.

Jei turite klausimų dėl paraiškų pateikimo tvarkos, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003.