Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, koordinuojanti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja, kad iki 2018 m. spalio 4 d. 13.00 val. priimamos paraiškos projektų finansavimui*:

  • jaunimo mainų su Programos šalimis (likęs biudžetas projektų finansavimui – 284 tūkst. eurų);
  • jaunimo darbuotojų mobilumo su Programos šalimis (likęs biudžetas projektų finansavimui – 78 tūkst. eurų);
  • strateginių partnerysčių jaunimo srityje (likęs biudžetas projektų finansavimui – 338 tūkst. eurų);
  • struktūrinio dialogo projektams (likęs biudžetas projektų finansavimui – 44,7 tūkst. eurų).

Šio termino projektų galima pradžios data: nuo 2019 m. sausio 1 d. (strateginėms partnerystėms – nuo vasario 1 d.) iki 2019 m. gegužės 31 d.

Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles.

PARAIŠKŲ FORMOS

Paraiškų formas, skirtas 2018 m. spalio 4 d. terminui, rasite čia

2018 metais paraiškų formos teikiamos elektroniniu formatu internete.

Prisijungus pirmiausia atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir, jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis – tada pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsta nuoroda, kurią paspaudus patvirtinsite registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus, atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Projekto vykdytojas, koordinuojantis projektą (Koordinatorius), visų partnerių vardu turi pateikti užpildytą elektroninę paraiškos formą. Projekto partneriams nereikės pateikti jokių papildomų paraiškų savo Nacionalinėms agentūroms.

Svarbu nepamiršti su paraiškos forma pateikti projekto partnerių užpildytus ir pasirašytus mandatus, sąžiningumo deklaraciją bei veiklos tvarkaraštį. Projekto partnerių mandatų originalus reikės pristatyti Nacionalinei agentūrai, jeigu projektas bus finansuotas.

Popierinės paraiškos versijos pateikti nereikia.

Jei turite klausimų dėl paraiškų pateikimo tvarkos, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003.

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia.

Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.

Savanoriškos veiklos projektai bus finansuojami Europos solidarumo korpuso programos lėšomis. Kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas rugsėjo mėn. viduryje.

1 veiksmo biudžetas, skirtas finansuoti Jaunimo mainus su Partnerėmis šalimis ir Jaunimo darbuotojų mobilumui su Partnerėmis šalimis, jau yra pilnai išnaudotas, tad šių veiklų projektai  spalio 4 d. termino metu  finansuojami nebus.