Europos Komisija, reaguodama į situaciją  dėl COVID-19 pandemijos ir atsižvelgdama į  poveikį kultūros ir kūrybiškumo sektoriams, skiria papildomą finansavimą „Erasmus+“ jaunimo srities strateginių partnerysčių projektams, įtraukiantiems minėtus sektorius. Paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas iki 2020 m. spalio 29 d. 13 val. Lietuvos laiku. Paraiškos formą galite rasti ČIA.

Pagrindinis iniciatyvos prioritetas – jaunimo įgūdžių ugdymas ir įtrauktis, puoselėjant kūrybiškumą bei meną. Vertinant paraiškas pirmenybė bus teikiama tokiems projektams, kurių metu planuojamos veiklos turi tiesioginį kultūrinį ir kūrybinį elementą.

Kokios veiklos galimos kūrybiškumą skatinančių partnerysčių projektuose? 

Pavyzdžiai: 

 • darbas su jaunimu per teatrą, cirką, šokį, fotografiją ir pan.;
 • išmanusis darbas su jaunimu, STEAM plėtojimas darbo su jaunimu kontekste ir pan.;
 • veikla, kuria per meną skatinamas aktyvus pilietiškumas ir socialinė įtrauktis; 
 • veikla, kurią vykdant kultūros ir kūrybos srityse ugdomi talentai ir skatinamas verslumas (įskaitant socialinį verslumą);
 • meno ir kultūrinės iniciatyvos, turinčios ugdomąjį elementą, arba tokios, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie visuomenei kylančias problemas ir Europos reikalus (spektakliai, parodos, muzikiniai pasirodymai, diskusijų forumai ir pan.);
 • tarptautinė mobilumo veikla, kurią vykdant skatinamos mokymosi galimybės kūrybinėse erdvėse ir kultūros paveldo objektuose, ir t.t.

Ką svarbu žinoti apie kūrybiškumą skatinančias strategines partnerystes? 

 • Kūrybiškumą skatinančios strateginės partnerystės turi atliepti darbo su jaunimu srities kontekstą (turi būti gerinama darbo su jaunimu kokybė, skatinamo inovacijos darbo su jaunimu srityje, pačios srities pripažinimas, pan.)
 • Šios strateginės partnerystės privalo įtraukti partnerius, kurie jau dirba kultūros sektoriuje ar su kūrybiškumo veiklomis. 
 • Projekto metu sukurti rezultatai turėtų būti apčiuopiami (pvz.: gali būti orientuoti į metodologijų kūrimą, pan.). 

Kokie skirtumai nuo įprastų strateginių partnerysčių?

 • Pagrindinis horizontalusis prioritetas: „Skills development and inclusion through creativity and the arts“ – vienintelis pasirinkimas ir privalo būti atlieptas paraiškoje.
 • Partnerių skaičius – bent trys organizacijos iš trijų skirtingų Programos šalių. 
 • Projekto trukmė – nuo 6 iki 24 mėnesių.
 • Maksimalus biudžetas 24 mėnesių projektui – 300 000 eurų.

Prieš teikiant paraišką kviečiame susipažinti su „Erasmus+“ programos vadovu (115–124 psl.) 

Rugsėjo 16 d. vyko JTBA nuotolinė konsultacija dėl „Erasmus+“ jaunimo srities strateginių partnerysčių, skatinančių kūrybiškumą. Konsultacijos santrauką galite rasti čia:

Kilus klausimams ar norėdami asmeninės konsultacijos kreipkitės į projektų koordinatorę Eglę Poteliūnę egle@jtba.lt, 8 5 250 7442.