Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities įgyvendinimą Lietuvoje, informuoja, kad iki 2015 m. spalio 1 d. 13.00 val. priimamos paraiškos projektų finansavimui. Informuojame apie atskirų veiksmų projektams numatomą biudžetą:

1 veiksmo projektams likusios lėšos – 340 548 EUR (projektams su Partnerėmis šalimis skirta 114 920,4 EUR), iš kurių:

  • Europos savanorių tarnybai – 115 020,2 EUR*
  • Jaunimo mainams – 211 531,8 EUR*
  • Jaunimo darbuotojų mobilumui – 13 996 EUR*

2 veiksmas

  • Strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – 0 EUR**

3 veiksmas

  • Struktūrinio dialogo projektams – 0 EUR**

* Atsižvelgdama į paraiškų kokybės vertinimo balą, Agentūra gali perskirstyti 1 veiksmo lėšas tarp veiklų (pvz., perkelti dalį lėšų, skirtų jaunimo mainams, jaunimo darbuotojų mobilumo projektams finansuoti).

** 2 ir 3 veiksmo jaunimo srities projektams skirtos „Erasmus+“ lėšos 2015 m. yra pilnai panaudotos. Tad organizacijoms rekomenduojame susisiekti su Strateginių partnerysčių ar Struktūrinio dialogo partneriais, kad jie pasitikrintų, ar jų šalies Nacionalinė agentūra dar turi lėšų 2 ir 3 veiksmo projektams finansuoti. Jei taip, paraišką spalio 1 d. terminui jūsų partneris turėtų pateikti savo šalies agentūrai. Kitu atveju projektą rekomenduojame tobulinti ir pateikti pirmam 2016 metų terminui.

Šio termino projektų pradžios data: nuo 2016 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.
 
Prieš pildant paraišką, rekomenduojame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles.

2015 m. spalio 1 d. terminui skirta 1 pagrindinio veiksmo paraiškos forma anglų ir lietuvių kalbomis paskelbta čia.

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų konktaktus rasite čia. Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.