Skaitmenizacija tampa vis svarbesne tema visų mūsų kasdienybėje, ne išimtis ir darbo su jaunimu sritis. Todėl, atliepiant poreikį ugdyti dirbančių su jaunimu skaitmeninius gebėjimus, buvo surengti atviri nuotoliniai mokymo kursai „MOOC digital“.

Kaip vyko mokymo kursų I dalis?

Per spalio–lapkričio mėnesius, pirmosios mokymų dalies metu, jau išnagrinėtos 4 temos:

 1. įvadas į skaitmeninį darbą su jaunimu;
 2. visuomenės skaitmenizacija ir to poveikis darbui su jaunimu;
 3. skaitmeninio darbo su jaunimu planavimas ir projektavimas;
 4. medijų ir informacinis raštingumas dirbant su jaunimu.

Dalyviai mokėsi stebėdami vaizdo įrašus ar dalyvaudami tiesiogiai transliuojamuose internetiniuose seminaruose, taip pat pasitelkdami interaktyvius skaitmeninius įrankius (Menti, Padlet), vykdydami praktines užduotis, dalyvaudami diskusijose.

Kursų metu taikyta skaitmeninių ženkliukų sistema, leidžianti stebėti savo mokymosi progresą. Taip pat dalyviams buvo suteikta galimybė gauti dalyvavimą kursuose įrodantį „Youthpass“ pažymėjimą.

Apie dalyvius

Į nuotolinius mokymo kursus užsiregistravo 1601 dalyvis. Kursų pradžioje buvo atlikta apklausa, kuria siekta išsiaiškinti demografinius rodiklius ir dalyvių patyrimą. Apklausoje dalyvavo 432 dalyviai iš 61 šalies.

Dalyvių pasiskirstymas pagal amžių:

 • 51 % 26–40 m.
 • 26 % 18–25 m.
 • 22 % vyresni nei 41 m.;
 • 0,9 % jaunesni nei 18 m.

Mokymų pradžioje vykdytoje apklausoje dalyviai taip pat buvo paprašyti įsivertinti savo patyrimą skaitmeninio darbo su jaunimu srityje. 4,3 % teigė esantys patyrę, 45,6 % – turintys pagrindinius įgūdžius, 22,9 % savo patirtį įvertino vidutiniškai, 27,2 % – teigė, dar neturintys patirties.

Apžvelgiant pasiektus rezultatus, 63,8 % dalyvių įvertino I kursų dalį kaip labai naudingą.

Mokymo kursų I dalies ataskaita ir medžiaga

Kviečiame susipažinti su išsamiais mokymo kursų „MOOC digital“ I dalies rezultatais, kuriuos rasite čia: MOOCdigital – mid-term report (EN)

Su mokymo kursų I dalies įrašais galite susipažinti čia: „MOOC digital“ Youtube kanale.

Apie mokymo kursų II dalį ir kaip dalyvauti

Antroji „MOOC digital“ dalis prasidės 2021 m. vasario 15 d.

II mokymo kursų dalis nagrinės šias temas:

 1. bendravimas internete;
 2. skaitmeninis kūrybiškumas;
 3. saugumas internete;
 4. refleksija ir įsivertinimas skaitmeninio darbo su jaunimu tobulinimui.

Prie II mokymų dalies galės prisijungti visi besidomintys nepaisant, ar jie dalyvavo I mokymų dalyje.

Prisijungus, dalyviui kartu su II dalies medžiaga taps prieinama ir I dalies medžiaga – todėl, norintys galės susipažinti su pilna kursų programa.

Registracija prisijungimui ir terminai, kada bus atidarytas kiekvienas II dalies modulis, bus paskelbti vėliau.

Šiuo metu su keliais mokymo kursų I dalies įrašais galite susipažinti „MOOC digital“ Youtube kanale.

„MOOC digital“ organizavimas ir finansavimas

Mokymo kursai finansuoti „Erasmus+“ programos lėšomis. „MOOC digital“ koordinuoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, kartu su nacionalinėmis agentūromis, administruojančiomiss „Erasmus+“ jaunimo sritį Austrijoje, Kroatijoje, Kipre, Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Airijoje, Latvijoje, Lichtenšteine ir Portugalijoje.

Kursų turinį parengė organizacijos „Nectarus“ atstovai Nerijus Kriaučiūnas ir Laimonas Ragauskas, bendradarbiaudami su organizacija „Verke – national Centre of Expertise for Digital Youth Work“ Suomijoje, taip pat išoriniais ekspertais Adina Marina Șerban ir Evaldu Rupkumi.