NAUJAUSIA INFORMACIJA ČIA.

Vyriausybė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pratęsė iki 2020 birželio 16 d. 24 val., tačiau įvedė įvairių švelninimo priemonių – detalią informaciją galite rasti čia: Lietuvos respublikos vyriausybės svetainė, Užsienio reikalų ministerijos svetainė ir Sveikatos apsaugos ministerijos  svetainė.

Vertindama nuolat kintančią situaciją ir derindama veiksmus su kitų šalių Nacionalinėmis agentūros bei Europos Komisija:

 • Agentūra kol kas nerekomenduoja pradėti tarptautinių veiklų (pvz., jaunimo mainų, jaunimo darbuotojų mobilumo, kt.) Lietuvoje ir kviesti tarptautinių dalyvių atvykti į Lietuvą. 

Tarptautinės veiklos galimos tik tada, jei jauni žmonės/savanoriai atvyksta iš šalies, iš kurios atvykusiems, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatomis, netaikoma saviizoliacija; jei projekto įgyvendintojai užtikrina dalyvių ir organizacijos, bendruomenės saugumą veiklų metu; jei organizacijos ir dalyviai sutinka dėl tokio sprendimo įvertinę rizikas ir supratę atsakomybes, atsižvelgdami į Lietuvos ir užsienio valstybės oficialias nuostatas. Planuojant įgyvendinti tarptautines veiklas kviečiame pasikonsultuoti su Agentūra.

 • Agentūra kol kas nerekomenduoja vykti į veiklas, organizuojamas užsienio šalyse. 

Vykimas galimas tada, jei vykstama į šalį, kurioje iš Lietuvos atvykusiems netaikoma saviizoliacija; jei veiklų organizatoriai užtikrina dalyvių ir bendruomenių saugumą veiklų metu; jei jūs ir veiklų organizatorius sutinkate dėl tokio sprendimo įvertinę rizikas ir supratę atsakomybes, atsižvelgdami į Lietuvos ir užsienio valstybės oficialias nuostatas. Planuojant vykti į veiklas užsienio šalyse kviečiame pasikonsultuoti su Agentūra.

PASTABA. Atsižvelgdami į didelį užklausų šia tema kiekį, informuojame, jog šiuo metu Agentūra daro prielaida, kad tarptautinės veiklos didesniu pajėgumu galės būti atnaujinamos nuo rugsėjo. Tačiau situacija yra kintanti, vertinama remiantis ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių situacija, todėl itin sudėtingai prognozuojama.

 • Agentūra kviečia detaliau susipažinti, kokios yra galimybės įgyvendinti projektų veiklas nuotoliniu būdu – informacija pateikiama ČIA.  Prieš planuojant veiklų perkėlimą į virtualią erdvę kviečiame pasikonsultuoti su Agentūra. 
 • Dėl vietinių renginių – Agentūra primena, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, nuo birželio 1 d. iki 15 d. atvirose erdvėse vykstančiuose renginiuose gali būti ne daugiau kaip 300 žiūrovų, uždarose erdvėse – ne daugiau 100. Visi renginių lankytojai įpareigoti dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis ne mažesnio kaip vieno metro atstumo atvirose erdvėse ir dviejų metrų – uždarose. Prieš planuojant tokius renginius kviečiame pasikonsultuoti su Agentūra.
 • Atšaukus veiklą, kuri turėjo būti įgyvendinama 2020.01.30–2020.06.16 laikotarpiu, išlaidos, kurių nepavyks susigrąžinti iš tiekėjų, galės būti padengtos projekto lėšomis pripažįstant force majeure (liet. nenugalimos jėgos) atvejus.

PASTABA: Svarbu suprasti, jog taikant force majeure atvejus, kai patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis kompensuoti, kompensavimas vykdomas iš projektui skirtos dotacijos lėšų. Tai reiškia, jog papildomų lėšų projektui, deja, nėra galimybės skirti.

PROJEKTO VEIKLOS ATŠAUKIMAS AR PERKĖLIMAS

Veiksmai, siekiant atšaukti ar nukelti projekto veiklas:

 1. Reikia informuoti raštu kelionių agentūras/vežėjus/avialinijas, iš kurių buvo pirkti bilietai, kad dėl koronaviruso paplitimo ir LR Vyriausybės paskelbto karantino į kelionę nebus vykstama bei pateikti prašymą grąžinti lėšas (arba pakeisti kelionės datą, jei veikla nukeliama). Jei paslaugos teikėjas atsakys, kad tai nėra įmanoma, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su kelionės bilietais, sąskaitomis, apmokėjimais.
 2. Raštu informuoti kitus tiekėjus (apgyvendinimo, maitinimo, kt.), kad dėl LR Vyriausybės paskelbto karantino atšaukiama planuota veikla, prašoma nutraukti sutartis (jei veikla nukeliama, pakeisti paslaugų teikimo datas). Jei buvo sumokėtas avansas, reikia prašyti grąžinti pervestas lėšas. Jei gaunamas neigiamas atsakymas – kad pervestų lėšų negalima grąžinti, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su sutartimis, apmokėjimais.
 3. Surinkus 1 ir 2 punkte nurodytus dokumentus, reikės juos pateikti JTBA kartu su galutine ataskaita, pridedat prašymą padengti patirtas išlaidas, pripažįstant force majeure aplinkybes. Jei dėl force majeure patirtų išlaidų suma yra didelė ir iš likusios projekto dotacijos sumos nėra galimybių ar organizacija nuspręstų neįgyvendinti projekto mažesne apimtimi (pvz., mažinant dalyvių skaičių), tuomet galėtų būti inicijuojamas projekto nutraukimas. Organizacija turėtų pateikti projekto ataskaitą ir ją patvirtinus pasidengti išlaidas, patirtas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (kelionės ir organizacines).
 4. Jei norima nukelti projekto veiklas (bet įgyvendinti jas iki projekto pabaigos datos), reikėtų informuoti apie tai JTBA. Jei norima veiklas nukelti ilgesniam laikotarpiui, reiktų pateikti oficialų prašymą pratęsti projektą. Pagal Europos Komisijos gaires, „Erasmus+“ ar „Europos solidarumo korpuso“ projektus galima pratęsti ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, tačiau bendra projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių.

Išsamesnę informaciją apie veiklų organizavimo bei išlaidų finansavimo tvarkas galite rasti ČIA.

PAPILDOMA INFORMACIJA

 • Aukščiau pateikta informacija yra parengta remiantis dabartine situacija ir esamais nutarimais bei rekomendacijomis. Tai reiškia, jog itin svarbu stebėti, kokie vyks pokyčiai, suprasti – kad ateityje terminai ir kt. gali kisti. Jei taip įvyktų, kuo greičiau jus informuosime.
 • Projektų organizatorius, priimančias ir siunčiančias organizacijas prašome aktyviai komunikuoti su dalyviais, suteikti jiems reikalingos informacijos. Dalyvius visais klausimais pirmiausia kviečiame kreiptis į projektų organizatorius, priimančias ir siunčiančias organizacijas.
 • Kviečiame savarankiškai domėtis ir nuolat sekti Lietuvos respublikos vyriausybėsUžsienio reikalų ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamą informaciją.

DĖL KONKREČIŲ SITUACIJŲ KVIEČIAME KREIPTIS:

 •  elektroniniu paštu

Darbuotojų kontaktus galite rasti čia.

 • telefonais
  • Bendrieji klausimai (8 5) 249 7003;
  • klausimai, susiję su „Erasmus+“ jaunimo sritimi (8 5) 250 7442;
  • klausimai, susiję su programa „Europos solidarumo korpusas“ (8 5) 250 7440;
  • klausimai, susiję su projektų finansiniu atsiskaitymu (8 5) 249 7008;
  • klausimai, susiję su JTBA finansais (8 5) 212 1382;
  • klausimai, susiję su komunikacija, kontaktas žiniasklaidai 865491500;
  • direktorė (8 5) 260 4249;
  • direktorės pavaduotoja (8 5) 249 7004.