Kviečiame skaityti „Jaunimo įgalinimo vadovą“, kuris buvo sukurtas kaip „Erasmus+“ jaunimo darbuotojų mobilumo „Career Up!“ Nr.: 2023-1-LT02-KA153-YOU-000147220 mokymo kurso, vykusio 2023 m. Lietuvoje, rezultatas.

Kuriant vadovą prisidėjo projekte dalyvaujantys jaunimo darbuotojai iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Slovakijos ir Rumunijos.

Projekto tikslas buvo plėtoti 30-ies jaunimo darbuotojų iš Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Lenkijos ir Estijos žinias, gebėjimus ir nuostatas apie neformalius metodus, padedančius jaunimui didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Projekto metu sėkmingai pasiekti šie tikslai: padidintas dalyvaujančių jaunimo darbuotojų žinių lygis, gebėjimai ir teigiamos nuostatos taikant neformalius metodus, palengvinančius jaunimo patekimą į darbo rinką, taip pat padidintas 5-ių tarptautinių partnerių organizacijų pajėgumas organizuojant renginius, veiklas ir seminarus jaunimui, galinčius padidinti jų galimybes patekti į darbo rinką.

Asociacija „Keliauk Pirmyn“ dėkoja dalyviams, kurių dėka šis projektas buvo toks sėkmingas!