Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, „Erasmus+“ jaunimo srities nacionalinė agentūra Lietuvoje, informuoja, kad paskelbtas oficialus kvietimas teikti paraiškas 2018 m. Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

2018 metais paraiškas bus galima teikti 3 kartus. Pirmąjį kartą paraiškų lauksime iki 2018 m. vasario 15 d. 13.00 val. Šio termino projektų pradžios data: 2018 m. gegužės 1 d. (strateginėms partnerystėms – nuo birželio 1 d.) iki rugsėjo 30 d. Visus paraiškų teikimo terminus 2017 m. rasite čia.

Nacionalinė agentūra priims abiejų tipų paraiškas, skirtas strateginėms partnerystėms: inovacijoms skirtus projektus bei gerosios praktikos mainų projektus. Rekomenduojame paraiškas teikti 1–2 terminui. Dėl lėšų trūkumo trečiasis kvietimas strateginėms partnerystėms gali būti neskelbiamas.

Kviečiame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles. Paraiškų formos 2018 m. dar nėra paskelbtos.

Pagrindinės „Erasmus+“ jaunimo srities naujovės 2018 m.:

 • Nebus finansuojami Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai (paraiškos buvo teikiamos centralizuotai – Briuselyje įsikūrusiai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai), Strateginiai EST projektai.
 • 1 pagrindinio veiksmo Jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo lėšomis bus finansuojami 2 tipų projektai:
  • Jaunimo mainų ir/ar su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai,
  • Savanoriškos veiklos projektai, įgyvendinami bendradarbiaujant:
   • organizacijoms iš ES ir ne ES Programos šalių (projektai įgyvendinami įtraukiant bent vieną ES šalį ir bent vieną iš šių šalių: Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija).
   • organizacijoms iš Programos šalių ir ES kaimyninių šalių Partnerių.

Atkreipiame dėmesį, kad savanoriškos veiklos projektai, įgyvendinami bendradarbiaujant organizacijoms iš Programos šalių, kurios yra ES valstybės narės, 2018 m. bus finansuojami Europos solidarumo korpuso lėšomis.

 • Savanoriškos veiklos projektai (1 pagrindinis veiksmas) gali jungti vieną ar kelias šių tipų veiklas:
  • individualios savanoriškos veiklos (vienas jaunas žmogus atlieka savanorišką veiklą nuo 2 iki 12 mėn.; jauni žmonės, turintys mažiau galimybių, gali savanoriauti trumpesnį laikotarpį – 2 savaites ir ilgiau);
  • grupinės savanoriškos veiklos (savanorišką veiklą vykdo grupė savanorių, sudaryta iš 10–40 jaunų žmonių; grupinės savanoriškos veiklos trukmė – nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių)

Savanoriškos veiklos projektuose gali būti papildomai įtrauktos veiklos, darančios sisteminį poveikį vietos, regiono ir/arba Europos lygmeniu (programa finansuoja iki 80 proc. realių tinkamų išlaidų).  Šios papildomos veiklos galėtų  prisidėti prie sąmoningumo apie savanoriškos veiklos kuriamą vertę jauniems žmonėms ir bendruomenėms didinimo, stiprinti savanoriškos veiklos metu įgytų įgūdžių ir kompetencijų pripažinimą.

 • Savanoriškos veiklos vykdymo vieta:
  • Savanoris iš ES valstybės savanorišką veiklą turi atlikti ne ES Programos šalyje (Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Turkijoje) arba ES kaimyninėje šalyje Partnerėje.
  • Savanoris iš ne ES Programos šalies savanorišką veiklą turi atlikti Programos šalyje arba ES kaimyninėje šalyje Partnerėje.
  • Savanoris iš ES kaimyninės šalies Partnerės savanorišką veiklą turi atlikti Programos šalyje.
 • 1 pagrindinio veiksmo Jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektuose, vykdomuose bendradarbiaujant organizacijoms iš Programos šalių, galimas papildomas brangių kelionių finansavimas: dalyviams, kurių realias kelionės išlaidas standartinė fiksuota kelionės išlaidų norma padengtų mažiau nei 70 proc., „Išimtinių išlaidų“ eilutėje, pateikus pagrindimą, galima prašyti skirti iki 80 proc. sumos nuo realių kelionės išlaidų.
 • Atnaujinti 2 pagrindinio veiksmo – Strateginių partnerysčių horizontalūs ir sektorių prioritetai.
 • Patikslintos 2 ir 3 pagrindinio veiksmo brangių kelionių finansavimo sąlygos.

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios kuriai nors jaunimo organizacijai.

Bendras preliminarus šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas jaunimo srityje – beveik 3 milijonai eurų. 

 • 1 pagrindiniam veiksmui – 1 910 300 eurų:
  • Jaunimo mainų projektams – 926 400 eurų
  • Savanoriškos veiklos projektams – 620 800 eurų
  • Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai – 362 900 eurų
 • 2 pagrindiniam veiksmui – Strateginės partnerystės jaunimo srityje – 904 005 eurai*
 • KA3 – 121 600 eurai

*KA2 lėšomis taip pat finansuojama JTBA ir kitų Nacionalinių agentūrų vykdoma tarptautinių mokymų ir bendradarbiavimo veikla (TCA), kurios biudžetas 2018 m. – 179 800 eurų. Tad 2018 m. Strateginių partnerysčių jaunimo srityje projektų finansavimo  biudžetas – 724 200 eurų. 

Kaip ir 2016 m. bei 2017 m., 2018 m. programos vadove itin daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiama socialinė įtrauktis (visų pirma pabėgėlių ir migrantų), taip pat vykdoma radikalizacijos prevencija, skatinimui.

Išsamią informaciją ir kvietimą teikti paraiškas rasite paspaudę šią nuorodą.

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia. Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.

Jei turite klausimų, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003