Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra informuoja, kad Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ veikloms 2020 m. 

Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

Išsamios 2020 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove.

Teikti paraiškas dėl finansavimo 2020 m. pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. 

Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės.