„Erasmus+“ jaunimo srities projektų vykdytojai gali naudotis specialiu įrankiu – interaktyviu žemėlapiu, kuris padės pasiekti, kad įtrauktis ir įvairovė projektuose taptų kasdienybe.

Siekiame, kad galimybėmis jaunimui galėtų naudotis visi norintieji, nepaisant jų patiriamų trukdžių.

  • Ir europinis, ir nacionalinis projektas gali tapti gyvenimą keičiančia patirtimi. Siekiama, kad ES programos jaunimui būtų prieinamos visiems.
  • Turime sukurti lygias galimybes, kurios užtikrintų, kad jauni žmonės turintys mažiau galimybių (ir organizacijos, dirbančios su jais) turėtų lygią prieigą prie galimybių – ne tiek vienodą, kiek teisingą.
  • Europos parama turėtų teikti naudą visiems Europos žmonėms, todėl ji turi būti prieinama visiems, ypač tiems, kurie patiria daugiau kliūčių nei jų bendraamžiai siekdami pasinaudoti europietiškais jaunimo projektais.

Šis žemėlapis yra sudarytas iš trijų sluoksnių.

  • Penki keliai

Tai yra pagrindinės temos, kuriomis grindžiamas žemėlapis:

1) Didinti įsitraukimą – kiekvienas turi žinoti ir suprasti, kuo įtrauktis ir įvairovė yra svarbios;

2) Aktyvi plėtra – daugiau jaunų žmonių, pasinaudojusių ES programų jaunimui galimybėmis;

3) Kliūčių mažinimas – ES jaunimo projektų organizavimas, įtraukiant jaunimą, turintį mažiau galimybių;

4) maksimalus poveikis – Europos programos ir Europos jaunimo projektai turėtų daryti maksimalią įtaką įtraukčiai ir įvairovei,

5) Įtraukties ir įvairovės idėjų dominavimas – įtrauktis ir įvairovė Europos programose ir Europos jaunimo projektuose taptų savaime suprantamos.

  • Esminės stotelės

Kiekvienas kelias turi tris pagrindines stoteles. Šios stotelės suskirsto kelią pagrindinio tikslo link, nes atskirais žingsniais siekti tikslų yra efektyviau.

  • Veiksmai ir rezultatai

 Kiekviena stotelė turi konkrečius, specifinius pasiūlymus, ką galima padaryti siekiant visų penkių kelių tikslų stotelėse. Taip pat čia rasite informaciją, kas gali pasikeisti pritaikius šiuos metodus.

Šis žemėlapis yra sukurtas nacionalinių agentūrų, administruojančių ES programas jaunimui, įtraukties ekspertų ir dotacijų gavėjų, dirbančių su žmonėmis, turinčiais mažiau galimybių. Šis žemėlapis įtraukia Įtraukties ir įvairovės strategijos, SALTO Įtraukties ir įvairovės centro atlikto tyrimo (2019) ir gerųjų praktikų elementus.

Atsisiųsti žemėlapį galite iš čia: INTERAKTYVUS ŽEMĖLAPIS

Daugiau informacijos ir žemėlapių išklotinės: SALTO ID