Informuojame kad, remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2021 m. spalio 27 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2021 m. spalio 4 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 2V-240(1.4), buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 34 I-am terminui pateiktiems projektams.

Iš viso 2021 m. I terminui buvo gautos 105 „Erasmus+“ jaunimo srities projektų paraiškos.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Kontaktai – ČIA.