Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2019 m. gruodžio 5 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2019 m. gruodžio 6 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-106, buvo priimtas sprendimas dėl 1, 2 ir 3 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 32 III-am terminui (spalio 1 d.) pateiktiems projektams.

Sprendimas dėl projektų, įtrauktų į rezervinį sąrašą, finansavimo bus priimtas iki 2019-12-31.

Iš viso 1 pagrindiniam veiksmui buvo pateikta 81 paraiška, 2 pagrindiniam veiksmui – 21 paraiška, 3 pagrindiniam veiksmui – 1 paraiška.