Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2020 m. balandžio 10 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2020 m. balandžio 10 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01.1-37, buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities 1, 2 ir 3 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 42 I-am terminui (vasario 11 d.) pateiktiems projektams.

Iš viso buvo sulaukta 117 paraiškų: 63 jaunimo mainų paraiškų (3 iš jų bendros su jaunimo darbuotojų mobilumo paraiškomis); 36 jaunimo darbuotojų mobilumo paraiškų (3 iš jų bendros su jaunimo mainų paraiškomis); 18 strateginių partnerysčių paraiškų; 3 jaunimo dialogo paraiškų.