Informuojame, kad, remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2020 m. liepos 9 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2020 m. liepos 9 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01.1-60, buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities 1, 2 ir 3 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 25 II-am terminui (gegužės 7 d.) pateiktiems projektams.

Iš viso 2020 m. II terminui buvo sulaukta 149 paraiškų: 66 jaunimo mainų paraiškų (3 iš jų bendros su jaunimo darbuotojų mobilumo paraiškomis); 53 jaunimo darbuotojų mobilumo paraiškų (3 iš jų bendros su jaunimo mainų paraiškomis); 31 strateginių partnerysčių paraiškos; 2 jaunimo dialogo paraiškų.

Pastaba: nefinansuojamų projektų sąraše matoma ir viena paraiška, kuri į bendrą II terminui gautų paraiškų skaičių (149) neįtraukta, nes buvo pateikta jau po termino.