Informuojame, kad, remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2020 m. gruodžio 10 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2020 m. gruodžio 11 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01.1-95, buvo priimtas sprendimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 34 III-am terminui (spalio 1 d.) ir papildomam terminui (spalio 29 d.) pateiktiems projektams.

*Sprendimas dėl projektų, įtrauktų į rezervinį sąrašą, finansavimo bus priimtas iki 2021-01-29. Projektai į rezervinį sąrašą įtraukti, nes 2020 m. biudžetas, skirtas finansuoti veiklas su Partnerėmis šalimis, išnaudotas. Šie projektai bus finansuojami, jei Europos Komisija sutiks padidinti veiklų su Partnerėmis šalimis biudžetą.

Iš viso 2020 m. III terminui (spalio 1 d.) buvo sulaukta 120 „Erasmus+“ jaunimo srities projekų paraiškų: 56 jaunimo mainų paraiškų (3 iš jų bendros su jaunimo darbuotojų mobilumo paraiškomis); 34 jaunimo darbuotojų mobilumo paraiškų (3 iš jų bendros su jaunimo mainų paraiškomis); 31 strateginių partnerysčių paraiškos; 2 jaunimo dialogo paraiškų.

2020 m. papildomam terminui (spalio 29 d.) buvo sulaukta 23 kūrybiškumą skatinančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Kontaktai – ČIA.