Siekdami skleisti informaciją apie Europos skaitmeninę transformaciją ir į ją įtraukti jaunus žmones kviečiame skaityti Jungtinių Tautų universiteto ICTD mokslinės bendradarbės ir strateginės SALTO dalyvavimo ir informacijos centro konsultantės skaitmeninės transformacijos apibrėžimo klausimais dr. Alicjos Pawluczuk straipsnį. Autorės vykdomi moksliniai tyrimai ir bendruomenės švietimo praktika orientuoti į skaitmeninį darbą su jaunimu, jaunimo skaitmeninę įtrauktį ir lyčių skaitmeninę įtrauktį.

Dr. A. Pawluczuk straipsnyje nagrinėja, iš kokių dalių susideda skaitmeninė transformacija metaforiškai ją pavadindama kelione laivu. Sėkmingai kelionei reikia kompaso, įgulos ir iššūkio, kuris atrodo neįmanomas. Pagal šiuos kelionės elementus brėžiamos gairės, siūlomi pavyzdžiai ir informacijos šaltiniai, kuriuos pasitelkę savo vykdomais projektais galite prisidėti prie Europos skaitmeninės transformacijos.

***

Patinka jums tai ar ne, bet skaitmeninė transformacija liks. Europos jaunimo srityje skaitmeninė transformacija suprantama kaip daug veikėjų įtraukiantis procesas, kuris yra kuriamas, vykdomas visų kartu. Per šį procesą kuriamos skaitmeninės technologijos, kurių centras yra žmogus. Jas kuria jauni ir su jaunimu dirbantys žmonės bei kitos susijusios pusės. Skaitmeninė transformacija keičia visas jaunimo srities vykdomas veiklas. Ši transformacija apibrėžiama kaip besiplečianti skaitmeninių technologijų integracija į socialinius, ekonominius ir kultūrinius procesus bei struktūras.

Vaizdo įrašas apie skaitmeninę transformaciją jaunimo srityje

Skaitmeninės technologijos ir toliau daro įtaką keitimuisi idėjomis, bendram žinių kūrimui ir bendravimo su kitais žmonėmis puoselėjimui. Jaunimas taip pat transformuoja ir yra transformuojamas skaitmeninių technologijų. Šie procesai vyksta įvairiais lygiais ir įvairiose srityse: per socialinių tinklų naudojimą, organizacijų veiklą prieš diskriminaciją,  skaitmeninį modeliavimą, kuriuo siekiama įveikti klimato krizę.

Tačiau, kol „skaitmeninės transformacijos laivas“ ir toliau plaukia, kaip žinoti, kad einame teisinga kryptimi? Ar jaunimas sėdi prie jo vairo? O gal jaunuoliai tėra pasyvūs keleiviai? Kaip galime padėti jauniems žmonėms išnaudoti visas skaitmeninės transformacijos kelionės galimybes? Šio straipsnio tikslas – nagrinėti šiuos klausimus. Pradėdama į jaunimą orientuotą skaitmeninės transformacijos kelionę, siūlau apsvarstyti tris sritis: kompasą, įgulą ir neįmanomus dalykus.

Skaitmeninės transformacijos kelionė: kompasas, įgula, „neįmanomybė“ (Iliustraciją sukūrė Alicja Pawluczuk naudodama Canva Pro)

Kompasas – kelionės navigacija

Nėra aiškaus skaitmeninės transformacijos žemėlapio. Šiuo metu atrodo neįmanoma nustatyti, kur juda Europos skaitmeninė transformacija – ir kaip ją pasiekti. Skaitmeninė transformacija yra sudėtingas, daugiamatis ir dažnai nenuspėjamas procesas. Skaitmeniniai pokyčiai gali vykti vienu metu ekonominėse, socialinėse ir kultūrinėse jaunų žmonių gyvenimo srityse. Atsižvelgiant į įvairius technologinius pokyčius, atrodo, kad neįmanoma numatyti, koks bus kitas skaitmeninės transformacijos etapas. Šiuo atveju, kaip turime pasiruošti skaitmeninės transformacijos kelionei, jei keliaujame į nežinomybę?

Vienas iš sprendimų gali būti įgalinti jaunus žmones ugdyti aktyvią mąstyseną patirti, naršyti ir reaguoti į savo galimus kelius. Norint tą padaryti, mums gali prireikti mūsų skaitmeninės transformacijos kompaso. Mūsų kompasas parodytų ne fiksuotą skaitmeninės transformacijos kelią, o daugybę krypčių, kuriomis galime eiti.

Keliaujant įvairiomis kryptimis jis suteiktų jauniems žmonėms įgūdžius (pvz., medijų, informacijos ir kritinio mąstymo įgūdžius, kūrybiškumą, atsparumą) ir priemones (pvz., skaitmeninius įrenginius, patikimą interneto ryšį). Taigi mūsų skaitmeninės transformacijos kompasas nesuteiktų jauniems žmonėms tikslios krypties, o padėtų jiems kritiškai tirti besiformuojančius skaitmeninės transformacijos kelius.

Jei norite įkvėpimo, kviečiame panaršyti po Europos skaitmeninio darbo su jaunimu ir (arba) išmaniojo darbo su jaunimu informacijos išteklius.

Įgula: ar jau visi esame laive?

Visų jaunuolių dalyvavimas skaitmeninės transformacijos kelionėje turėtų būti palaikomas. Jaunimas gali prisijungti ar pats vykdyti veiklas, kurių spektras direkiasi nuo bendro ateities technologinių sprendimų kūrimo iki bendro jų poveikio visuomenei valdymo. Prasmingas jaunimo dalyvavimas yra labai svarbus siekiant skaitmeninės transformacijos, orientuotos į jaunimą ir tvarumą, ateities vystymo.

Tačiau iki šiol dauguma skaitmeninės transformacijos procesų pirmiausia buvo vadovaujami korporacijų ir valdomi iš išorės, taigi – ir primesti jauniems žmonėms. Neskaitant pavienių jaunų žmonių dalyvavimo skaitmeninėje transformacijoje pavyzdžių, jų balsai iš esmės buvo palikti diskusijose.

Galima sakyti, kad skaitmeninės transformacijos laivui plaukiant į nežinią, jaunimas turi ribotą veiksmų laisvę ir dažniausiai yra pasyvūs keleiviai (pvz., programėlių vartotojai, o ne programėlių kūrėjai). Be to, egzistuojanti skaitmeninė nelygybė Europoje dar labiau riboja jaunimo dalyvavimą skaitmeninėje transformacijoje.

Kita vertus, kai jauni žmonės yra įtraukti ir aktyviai dalyvauja formuojant skaitmeninę transformaciją, gali nutikti ir nutinka neįtikėtinų dalykų. Žvelgiant į ateitį, reikėtų panaudoti ir pasidžiaugti jaunų žmonių patirtimi, unikaliu požiūriu ir žiniomis. Esamos į jaunimą orientuotos skaitmeninės iniciatyvos įrodė, kad, jei jiems bus suteikta tinkama parama, jaunimas gali reikšmingai prisidėti prie skaitmeninės transformacijos.

Daugeliu atvejų jaunimo dalyvavimas skaitmeninėje transformacijoje neapsiribojo atskiromis temomis, tokiomis kaip saugumas internete ar programavimas. Pavyzdžiui, jaunimas, dalyvaujantis Jaunimo interneto valdymo forume (YIGF), ir toliau strategiškai prisideda prie skaitmeninės transformacijos ateities. Kitas pavyzdys – jauni žmonės kartu kuria internetinę platformą, kuria siekiama skatinti teigiamą požiūrį į jaunimo gerovę.

„Skaitmeninės transformacijos laivui“ judant į priekį, mums reikia visų jaunų žmonių, kad jie galėtų nukreipti savo idėjas ir patirtį kurdami novatoriškus ir tvarius skaitmeninius sprendimus.

Neįmanoma: priimti nuotykius

Keliauti į nežinomybę gali būti rizikinga, tačiau tai taip pat gali nuvesti link įdomių atradimų. Nors kalbant apie skaitmeninę transformaciją (pvz., saugumą internete, skaitmenines teises) tenka nerimauti, neturėtume pamiršti apie jos įgalinančias ir novatoriškas galimybes.

Skaitmeninė transformacija gali pasiūlyti naujų būdų, kaip kartu kurti novatoriškus sprendimus, siekiant sustiprinti neformalius jaunimo projektus, atgaivinti jaunimo pilietinį dalyvavimą ir palengvinti tarpkultūrinius mainus. Jei skaitmeninė transformacija vykdoma įtraukiu būdu, ji gali padėti sukurti teisingesnį ir labiau prieinamą būdą marginalizuotiems jauniems žmonėms (pvz., jaunimui su negalia).

Esami projektai įrodė, kad jaunimo dalyvavimas skaitmeninės transformacijos projektuose gali lemti novatoriškus pažangius sprendimus.

Jaunuoliai iš Lietuvos, naudojantys dirbtinį intelektą laukų ir pasėlių našumui stebėti; jaunimas Austrijoje, eksperimentuojantis su papildyta realybe (AR), kuriantis novatoriškus turizmo ir paveldo sprendimus; Estijos jaunuoliai kuriantys paauglių merginų lyderystės ir verslumo akceleratorius – tai tik keletas praktinių jaunimo vadovaujamų inovacijų pavyzdžių.

Taigi, norint judėti į priekį, gali būti naudinga žiūrėti į skaitmeninės transformacijos nuotykį atvirai ir su žiupsneliu vilties, kad jei pakankamai stengsimės, galime nukreipti „skaitmeninės transformacijos laivą“ tinkama linkme.

Kokie yra esami ištekliai, kurie galėtų padėti jaunimo darbuotojams ir jaunimui geriau suprasti kai kuriuos su skaitmenine transformacija susijusius iššūkius ir galimybes? Pirma, galbūt norėsite pažvelgti į ES leidinį „Skaitmeninio jaunimo darbo plėtra“, kuriame nagrinėjami kai kurie skaitmeninimo pavojai ir galimybės jaunimui, darbui su jaunimu ir jaunimo politikai. Taip pat yra ES skaitmeninio švietimo planas (2021–2027 m.), Europos Sąjungos (ES) politikos iniciatyva, skirta remti tvarų ir veiksmingą švietimą skaitmeniniame amžiuje. Praktinių skaitmeninės jaunimo transformacijos temų ir gerosios praktikos pavyzdžių galima rasti SALTO dalyvavimo ir informacijos išteklių centro (SALTO PI) pavyzdinių projektų kolekcijoje, taip pat Europos skaitmeninio darbo su jaunimu platformoje.

Jaučiate, kad vis dar norite sužinoti daugiau apie skaitmeninę transformaciją Europos jaunimo srityje? Turime gerų naujienų – skaitmeninė transformacija tapo nauju ES jaunimo programų („Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“) prioritetu. Šiuo metu SALTO PI kuriame naują temą dalyvavimo išteklių fonde, susijusią su skaitmenine transformacija Europos jaunimo sektoriuje ir ES jaunimo programomis. Platformoje bus naudingų ir įkvepiančių išteklių, todėl sekite naujienas. Kol kas plukdykime skaitmeninės transformacijos laivą į priekį.

Straipsnis inicijuotas SALTO Dalyvavimo ir informacijos išteklių centro (SALTO PI), kuris plėtoja strateginius ir novatoriškus veiksmus, skatinančius jaunimą dalyvauti demokratiniame gyvenime.

Vertimas parengtas Jaunimo reikalų agentūros užsakymu.

Išversta iš: https://participationpool.eu/resource/staking-a-claim-for-inclusive-societies-the-importance-of-stakeholders-for-fostering-youth-participation/