Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – JTBA) informuoja, jog 2020 m. birželio 12 d. buvo gauti naujausi nurodymai iš Europos Komisijos, kuriais remiantis dar kartą atnaujintos „Erasmus+“ jaunimo (neformaliojo ugdymo) srities projektų veiklų organizavimo bei išlaidų finansavimo tvarkos koronaviruso pandemijos metu.

ŠIUO METU DAR TAIKOMOS TVARKOS

NEBETAIKOMOS TVARKOS

Naujausią tvarką dėl „Erasmus+“ jaunimo srities strateginių partnerysčių projektų veiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo rasite ČIA.

Birželio 17 d. įsakymu patvirtintos tvarkos panaikina visų prieš tai buvusių atitinkamų tvarkų galiojimą.

Tačiau jei organizacija iki 2020 m. birželio 16 d. (imtinai) gavo raštišką JTBA sutikimą:

  • dėl jaunimo darbuotojų mobilumo veiklos ar jaunimo mainų išankstinio planavimo vizito organizavimo nuotoliniu būdu,
  • dėl strateginių partnerysčių veiklų organizavimo nuotoliniu būdu,
  • dėl jaunimo dialogo projekto veiklų organizavimo nuotoliniu būdu,

šių veiklų organizavimui ir finansavimui taikoma tuo metu galiojusi tvarka, t.y. patvirtinta JTBA direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 02-01.1-53.

Birželio 17 d. įsakymu patvirtintomis tvarkomis įtvirtinami tokie esminiai pasikeitimai: 

  • išplečiamas veiklų, kurias galima organizuoti nuotoliniu būdu, sąrašas;
  • įtvirtinama, jog organizacija, norinti veiklas organizuoti nuotoliniu būdu, turi iš anksto (bent prieš 1 mėn.) informuoti apie tai JTBA ir pasirašyti sutarties pakeitimą dėl veiklų organizavimo virtualiu būdu;
  • įtvirtinama galimybė organizuoti mišrius (ir fizinius, ir nuotolinius) mobilumus visų veiksmų projektams (atsižvelgiant į esamą bendrą situaciją);
  • patikslinta išlaidų finansavimo tvarka, skiriamų normų dalis, kai veiklos organizuojamos nuotoliniu būdu;
  • patikslinama, kokius dokumentus projektų vykdytojas turi pateikti, jei veiklas organizavo nuotoliniu būdu.

Naujosios tvarkos galioja laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai veiklų organizavimui ir kelionėms dėl koronaviruso paplitimo. Oficialiais apribojimais laikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbti nutarimai ir rekomendacijos dėl veiklų organizavimo Lietuvoje, kelionių iš ir į Lietuvą. Oficialiais taip pat laikomi projekto partnerio šalies, atvykstančio dalyvio šalies Vyriausybės nutarimai ir rekomendacijos dėl veiklų neorganizavimo toje šalyje ar nekeliavimo iš ir į jų šalį.

JTBA apie tvarkų galiojimo pabaigą (ar pasikeitimus, jei jų dar bus) praneš šioje internetinėje svetainėje bei informuos projektų vykdytojus elektroniniu paštu.

Kilus bet kokiems klausimams, kviečiame kreiptis į savo projekto koordinatorių.