Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – JTBA) informuoja, jog 2020 m. birželio 30 d. buvo gauti naujausi nurodymai iš Europos Komisijos, kuriais remiantis dar kartą atnaujintos „Erasmus+“ jaunimo srities strateginių partnerysčių projektų (KA2) veiklų organizavimo bei išlaidų finansavimo tvarkos koronaviruso pandemijos metu.

Pastaba: kitų veiksmų (jaunimo mainų ir jaunimo darbuotojų mobilumo (KA1), jaunimo dialogo projektų (KA3) tvarkos lieka galioti. Jas galite rasti čia.

Kaip ir nurodyta atnaujintoje tvarkoje, ji panaikina visų prieš tai buvusių atitinkamų tvarkų (būtent dėl strateginių partnerysčių projektų (KA2) veiklų organizavimo) galiojimą. 

Tačiau jei organizacija iki 2020 m. liepos 8 d. (imtinai) gavo raštišką JTBA sutikimą dėl strateginių partnerysčių veiklų organizavimo nuotoliniu būdu, šių veiklų organizavimui ir finansavimui taikoma tuo metu galiojusi tvarka.

Remiantis naujausiais Europos Komisijos nurodymais, nauja tvarka įtvirtinamas toks esminis pasikeitimas: 

  • Organizacijos gali perkelti iki 10% lėšų, skirtų biudžeto kategorijoms finansuojamoms normų pagrindu, į išimtinių išlaidų eilutę, kad pasidengtų nuotoliniu būdu organizuojamai veiklai būtinas paslaugų ir/ar įrangos įsigijimo ar nuomos išlaidas (pvz.: veiklos laikotarpiui įsigytų specialią virtualių susitikimų programą).

Naujoji tvarka galioja laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai veiklų organizavimui ir kelionėms dėl koronaviruso paplitimo. Oficialiais apribojimais laikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbti nutarimai ir rekomendacijos dėl veiklų organizavimo Lietuvoje, kelionių iš ir į Lietuvą. Oficialiais taip pat laikomi projekto partnerio šalies, atvykstančio dalyvio šalies Vyriausybės nutarimai ir rekomendacijos dėl veiklų neorganizavimo toje šalyje ar nekeliavimo iš ir į jų šalį.

JTBA apie tvarkų galiojimo pabaigą (ar pasikeitimus, jei jų dar bus) praneš šioje internetinėje svetainėje bei informuos projektų vykdytojus elektroniniu paštu.

Kilus bet kokiems klausimams, kviečiame kreiptis į savo projekto koordinatorių.