Paskelbti „Erasmus+“ kvietimo teikti paraiškas sporto srityje rezultatai. Šiam kvietimui paraiškos buvo teikiamos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai, sulaukta 1142 paraiškų. Finansavimas skirtas 315 projektų, iš kurių – 121 bendradarbiavimo partnerystei, 180 smulkių bendradarbiavimo partnerysčių, 14 Europos masto sporto renginių, kuriais nesiekiama pelno.

Lietuvos organizacijos pateikė 16 paraiškų, 5 iš jų skirtas finansavimas. Dar 14 organizacijų iš Lietuvos dalyvaus finansuotuose projektuose kaip partnerės.

Bendradarbiavimo partnerystėms finansavimą gavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto projektas „Women – new leader’s empowerment in sport and physical education industry“, kurio tema – skatinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes sporte.

Smulkioms bendradarbiavimo partnerystėms finansavimą gavo Biržų lengvosios atletikos sporto klubo projektas „Sport for inclusion and inclusion for sport“, siekiantis skatinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes sporte, taip pat Inovacijų akademijos projektas „Sustainability – goal for small sport organisations“, kurio siekis – viešinti švietimą sporte ir per jį, daugiausiai dėmesio skiriant įgūdžių lavinimui. Taip pat finansuoti dar du projektai, siekiantys socialinės įtraukties ir lygių galimybių sporte: asociacijos „Aktyvus jaunimas“ projektas „Capoeira Connects Europe“ bei asociacijos „Aktyvistai“ projektas „Healthy Life Happy Life for 60+ Seniors“ tokia pat tema. Išsamūs kvietimo rezultatai skelbiami čia: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2020_en