2023 m. vasario 23 d. 13 val. Lietuvos laiku baigėsi pirmasis kvietimas teikti 2023 m. programos „Erasmus+“ darbuotojų mobilumo sporto srityje paraiškas (KA182-SPO). Iš viso elektroniniu būdu pateiktos 9 mobilumo projektų paraiškos.

Pradėtas pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems tinkamumo kriterijams patikrinimas. Formaliuosius tinkamumo reikalavimus atitikusias paraiškas skelbsime interneto tinklalapyje www.erasmus-plius.lt, skiltyje „Naujienos“ iki 2023 m. kovo 17 d. Netinkamų paraiškų teikėjai bus informuoti oficialiu raštu. Formalius tinkamumo kriterijus atitikusios paraiškos bus perduotos ekspertų vertinimui.

Apie paraiškų kokybės vertinimo rezultatus visos paraiškas pateikusios institucijos bus informuotos oficialiu raštu ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 26 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: SPORTASKA1@smpf.lt