Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijų siūlymais, 2023 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VE-105 patvirtino 2023 m. finansuojamų bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ sporto srities 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projektų sąrašą (žiūrėkite žemiau).

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuoti individualiai oficialiu raštu. Kartu visiems paraiškų teikėjams bus išsiųstos paraiškų vertinimo išvados.

Dotacijų sutartis pasirašymui Švietimo mainų paramos fondas planuoja išsiųsti dotacijų gavėjams el. paštu iki birželio 1 d.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys pasirašomos elektroniniais parašais. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per „E. pristatymas“ sistemą.

2023 m. mobilumo projektų dotacijų gavėjams artimiausiu metu bus organizuoti seminarai, kurių metu bus pristatyti svarbiausi mobilumo projektų administravimo klausimai. Kvietimas į seminarą bus išsiųstas el. paštu, paraiškoje nurodytam projekto kontaktiniam asmeniui.

Kilus klausimų prašome kreiptis: